Контрольна робота № 2 (тестові завдання). Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, Лесі Українки

Мета: узагальнити знання учнів за вивченою темою, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння висловлювати власні судження, аргументувати їх; виховувати повагу до історичного минулого свого народу.

Тип уроку: урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: бланки з тестовими завданнями.

ХІД УРОКУ

І. Організація початку уроку.

1. Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

2. Чергові учні роздають контрольні зошити та бланки з тестовими завданнями.

II. Повідомлення теми, мети, завдань уроку та мотивація учіння.

1. Учні записують вид роботи в контрольні зошити.

2. Учитель розподіляє учнів на варіанти, пояснює, за яким принципом побудовані тести, якою кількістю балів вони оцінюються і як потрібно їх виконувати, наголошує на важливості результатів.

III. Виконання контрольної роботи.

І варіант

1. Євшан-зілля в однойменному творі М. Вороного є символом

[ ] А історичної та національної пам’яті

[ ] Б ханської влади

[ ] В рослинного світу України

[ ] Г материнської любові

2. Цитата з поеми “Євшан-зілля” М. Вороного

Краще в ріднім краї милім

Полягти кістьми, сконати,

Ніж в землі чужій, ворожій

В славі й шані пробувати!

Належить

[ ] А Володимирові Мономаху

[ ] Б хану

[ ] В ханському синові

[ ] Г посланцю хана

3. Темою вірша Т. Г. Шевченка “Думка” є

[ ] А захоплення красою синього моря

[ ] Б зображення почуттів козака, який потрапив на чужину

[ ] В роздуми молодого хлопця про нещасливе кохання

[ ] Г ухвалення козацької звитяги та мужності

4. У творі Т. Шевченка “Іван Підкова” йдеться про боротьбу з

[ ] А польською шляхтою

[ ] Б турецько-татарськими загарбниками

[ ] В українськими панами

[ ] Г розбійниками

5. “У дитячі любі роки” Леся Українка любила вік

[ ] А козацтва

[ ] Б дитинства

[ ] в юності

[ ] Г лицарства

6. У рядках із вірша Лесі Українки “Співець”

Чом я не маю…

Палкого, чому?

Може б, та щира, гарячая мова

Зломила зиму!

На місці крапок пропущено слова

[ ] А огнистого меча

[ ] Б огнистого слова

[ ] В рішучого погляду

[ ] Г рішучого товариша

Завдання на встановлення послідовності

7. Установіть послідовність подій, зображених у поемі М. Вороного “Євшан-зілля”

[ ] А Рідний степ – широкий, вільний,

Пишнобарвний і квітчастий –

Раптом став перед очима,

З ним і батенько нещасний!..

[ ] Б Де ж того євшану взяти,

Того зілля-привороту,

Що на певний шлях направить, –

Шлях у край свій повороту?!

[ ] В Оточив його почотом

І розкошами догідно –

І жилось тому хлоп ‘яті

І безпечно, і вигідно.

[ ] Г Заспівай ти йому пісню

Нашу, рідну, половецьку,

Про життя привільне наше,

Нашу вдачу молодецьку.

Творчі завдання

8. Випишіть художні засоби та назвіть їх.

Було колись – в Україні

Лихо танцювало,

Журба в шинку мед-горілку

Поставцем кружала.

Було колись добре жити

На тій Україні…

А згадаймо! може, серце

Хоч трохи спочине.

9. Доведіть, що проблема, порушена у поемі М. Вороного “Євшан-зілля”, залишається актуальною і сьогодні.

II варіант

1. За жанровою спрямованістю “Євшан-зілля” М. Вороного – це

[ ] А історична повість

[ ] Б ліро-епічний твір

[ ] В соціальне оповідання

[ ] Г літературна пісня

2. Згадати про рідні половецькі степи юнакові допомогло

[ ] А половецька пісня

[ ] Б відчуття пахощів євшан-зілля

[ ] B умови хана

[ ] Г легенда старця

3. Козак у творі Т. Г. Шевченка “Думка” мріяв про

[ ] А волю України

[ ] Б добробут

[ ] В зустріч з долею

[ ] Г боротьбу з ворогом

4. Іван Підкова з однойменного твору Т. Г. Шевченка подякував козакам за

[ ] А вміння дотримуватися дисципліни

[ ] Б готовність мужньо вступити в бій з ворогом

[ ] В сміливість під час перебування у бурхливому морі

[ ] Г відважність під час бою з ворогом

5. Героїня вірша Лесі Українки “Як дитиною, бувало…” нікому не зізнавалася про свій біль, тому що

[ ] А була гордою

[ ] Б боялася лікарів

[ ] В не хотіла завдавати клопоту батькам

[ ] Г їй було соромно

6. Місцевість, де перебуває героїня твору Лесі Українки “Тиша морська”, названа

[ ] А чудовою казкою

[ ] Б країною світла

[ ] В мрією життя

[ ] Г зачарованою країною

Завдання на встановлення послідовності

7. Установіть послідовність подій, зображених у поемі М. Вороного “Євшан-зілля”.

[ ] А Жив у Києві в неволі

Ханський син, малий хлопчина,

Половецького б то хана

Найулюблена дитина.

[ ] Б Ти піди у землю Руську –

Ворогів наших країну,-

Відшукай там мого сина,

Мою любую дитину.

[ ] В І воно живить надію,

Певну віру в ідеали

Тим, котрі вже край свій рідний

Зацурали, занедбали…

[ ] Г Але ні! Ще є надія

Тут, на грудях в сповиточку!..

І тремтячими руками

Роздирає він сорочку…

Творчі завдання

8. Випишіть художні засоби та назвіть їх.

Сидить козак на тім боці, –

Грає синє море.

Думав, доля зустрінеться, –

Спіткалося горе.

А журавлі летять собі

Додому ключами.

Плаче козак – шляхи биті

Заросли тернами.

9. Доведіть на прикладі твору Т. Шевченка “Іван Підкова”, що через зображення минулого українці краще розуміють сучасне.

IV. Підбиття підсумків уроку.

Чергові учні збирають контрольні зошити та бланки з тестовими завданнями.

V. Повідомлення домашнього завдання.

– Повторити вивчені терміни з теорії літератури.

– Підготуватися до уроку позакласного читання. Прочитати оповідання Є. Гуцала “У гаї сонце зацвіло”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота № 2 (тестові завдання). Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, Лесі Українки