Контрольна робота № 2 (розгорнуті відповіді на запитання). Загадково прекрасна і славна давнина України (пісні літературного походження. Твори М. Вороного, В. Рутківського, Т. Шевченка)

Мета: з’ясувати рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, сформованості умінь і навичок з теми; розвивати увагу, творчі здібності, уяву, логічне мислення, уміння застосовувати свої знання практично; виховувати уважність, охайність, спостережливість, відповідальність.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок.

Засоби навчання: матеріал для виконання завдань.

Перебіг уроку

І. Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності.

III. Повідомлення мети перевірки знань та способу її проведення.

IV. Самостійне виконання учнями контрольної роботи.

– Дайте розгорнуті відповіді на запитання.

Орієнтовні запитання для І варіанта

1. Які твори називають піснями літературного походження? Наведіть приклади таких творів та зазначте їхніх авторів.

2. Сформулюйте тему твору Миколи Вороного “Євшан-зілля”.

3. Чого навчає твір “Джури козака Швайки”?

4. Напишіть казкову історію про свою зустріч з ватагою козаків, яку очолює Іван Підкова.

Орієнтовні запитання для II варіанта

1. Сформулюйте головну думку твору Миколи Вороного “Євшан-зілля”.

2. Який твір називаємо ліро-епічним? Наведіть приклади таких творів та зазначте їхніх авторів.

3. Які лицарські чесноти возвеличив Тарас Шевченко у творі “Іван Підкова”?

4. Напишіть твір на тему “Вірність людини рідному краєві” (за змістом поеми М. Вороного “Євшан-зілля”).

V. Підсумки.

Відповіді вчителя на запитання учнів.

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

– Пригадати відомості про дитинство Лесі Українки, висловлювати власні роздуми про поетесу.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Контрольна робота № 2 (розгорнуті відповіді на запитання). Загадково прекрасна і славна давнина України (пісні літературного походження. Твори М. Вороного, В. Рутківського, Т. Шевченка)