КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМОЮ “ВСТУП. СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ” (МІФИ ТА ЛЕГЕНДИ УКРАЇНЦІВ, НАРОДНІ ПЕРЕКАЗИ, НАРОДНІ КАЗКИ; ТВІР Г. ПАГУЛЯК (УРОКУ ПЧ № 1). ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ – Світ фантазії, мудрості

Мета:

– перевірити рівень засвоєння знань учнів з теми;

– формувати й розвивати вміння застосовувати здобуті знання практично, виконувати тестові завдання різних видів;

– виховувати повагу до української літератури, прагнення більше знати й уміти.

ТИП уроку: урок контролю та корекції знань, умінь, навичок.

Обладнання: тестові завдання.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Протягом кількох уроків ми вивчали народні казки: знайомилися з їхнім змістом, будовою, особливостями, героями. Сьогодні ми підбиваємо підсумки нашої роботи. Не тільки здобуті знання, а й увага, зосередженість допоможуть вам отримати гарні результати. Бажаю успіху!

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

(Учні записують у зошити тешу уроку.)

IV. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Інструктаж до виконання роботи

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь (0,5 б.).

2. Виконання учнями тестових завдань

1. Слово фольклор у перекладі з англійської мови означає…

А народні книги, перекази;

Б народна мудрість, народні знання;

В народні казки, легенди;

Г міфи давніх народів.

2. Визначте жанр твору “Берегиня”.

А Міф; Б легенда;

В казка; Г байка.

3. Рожевоквітна неопалима купина символізує (за твором “Неопалима купина”).

А цілющу й живлющу воду;

Б красу української природи;

В незнищенність Вітчизни, народу;

Г любов до матері.

4. Народне оповідання про незвичайні, часом фантастичні події називається.

А легендою; Б казкою;

В байкою; Г переказом.

5. Казка “Летючий корабель” належить до різновиду казок.

А героїко-фантастичних; Б про рослин;

В про тварин; Г соціально-побутових.

6. Головну думку казки “Про правду і кривду” можна передати таким українським прислів’ям.

А Неправдою світ пройдеш, та назад не вернешся.

Б Хочеш їсти калачі – не сиди на печі.

В Злий плаче від заздростей, а добрий – від радостей.

Г Посієш вчасно – вродить рясно.

7. Основні особливості народної казки.

А Обов’язкове задіяння міфологічних персонажів.

Б Наявність казкових героїв, чарівних предметів.

В Віддзеркалення індивідуальності автора.

Г Своєрідність побудови (зачин, трикратність, кінцівка).

8. Маруся не відгадувала таку загадку.

А Що є у світі ситніше над усе?

Б Що є у світі прудкіше над усе?

В Що є у світі солодше над усе?

Г Що є у світі миліше над усе?

9. Таке твердження доводить, що казка “Ох” належить до фантастичних казок.

А Повтори слів і виразів, співзвучні слова, казкові вислови.

Б Змалювання надзвичайних подій, чарівних предметів.

В Дівчина з чорної, як вуглина, стає білою.

Г Ритмічність мови, інтенсивна зміна епізодів.

10. Мацько (Г. Пагутяк “Лялечка і Мацько”) жив…

А у селі; Б у місті;

В у заповіднику; Г у тайзі.

11. Прислів’я “Щедрий той, хто дає тим, хто не просить” з героїв народної казки “Про правду і кривду” характеризує…

А дядька;

Б чоловіка, якого дядько з небожем зустріли дорогою;

В пана;

Г небожа.

12. Бабуся Олегу розказала казку (Г. Пагутяк “Лялечка і Мацько”).

А “Фарбований Лис”; Б “Лис Микита”;

В “Рукавичка”; Г “Про правду і кривду”.

Достатній і високий рівні

13. Установіть відповідність між назвою твору і його жанром (2 б.).

А

“Про правду і кривду”

1

Маруся

Б

“Лялечка і Мацько”

2

Скороход

В

“Летючий корабель”

3

Сорока

Г

“Мудра дівчина”

4

Микита

5

Багатий брат

14. Установіть відповідність між назвою твору і його героєм (2 б.).

А

“Чому пес живе коло людини?”

1

Фантастична казка

2

Міф

Б

“Дажбог”

3

Побутова казка

В

“Летючий корабель”

4

Легенда

Г

“Мудра дівчина”

5

Оповідання

У завданнях 15-16 доповніть подані початки речень (1 б.).

15. Легенда – це… (1 б.).

16. Казка – це… (1 б.).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

(Фрази записані на дошці, учні ПО черзі продовжують одну фразу за бажанням.)

– Сьогодні на уроці я зрозумів (-ла), що…

– Я думаю, що отримаю…

– Я хотів би (-ла б) …

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати казку “Фарбований Лис” І. Франка.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМОЮ “ВСТУП. СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ” (МІФИ ТА ЛЕГЕНДИ УКРАЇНЦІВ, НАРОДНІ ПЕРЕКАЗИ, НАРОДНІ КАЗКИ; ТВІР Г. ПАГУЛЯК (УРОКУ ПЧ № 1). ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ – Світ фантазії, мудрості