Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Вступ. Світ фантазії, мудрості (міфи, легенди, перекази, народні казки)

Мета: з’ясувати рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, сформованості умінь і навичок з теми; розвивати увагу, творчі здібності, уяву, логічне мислення, уміння застосовувати свої знання практично; виховувати уважність, охайність, спостережливість, відповідальність.

Тип уроку: урок контролю навчальних досягнень.

Засоби навчання: тестові завдання.

Перебіг уроку

І. Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку.

II. Повідомлення мети перевірки знань та її проведення.

III. Усна перевірка знань учнів (фронтально).

Літературний диктант.

Початковий та середній рівні

1. Дівчина Маруся є головною героїнею казки…

2. Давні руси-українці, за легендою “Дажбог”, поклонялися…

3. Героями казки “Летючий корабель” є…

4. “Неопалима купина” – це народна…

5. Синонімом до слова “фольклор” є…

6. Про язичницьких богів ідеться в міфах…

Достатній рівень

7. “Летючий корабель” – це народна казка, бо…

8. За змістом казки поділяють на такі групи:

Високий рівень

9. У характері Марусі з казки “Мудра дівчина” мені найбільше сподобалось (5-6 речень)…

Фізкультхвилинка.

IV. Самостійне виконання учнями контрольної роботи.

ВАРІАНТ І

Початковий рівень

1. Два розумні сини, а третій дурень були в діда і баби з казки

А “Мудра дівчина”;

Б “Про правду і кривду”;

В “Ох”;

Г “Летючий корабель”.

2. Дядько з казки “Про правду і кривду” вважав, що краще жити

А правдою;

Б кривдою;

В весело;

Г співаючи.

3. За легендою “Зоряний віз”, Бог послав дощ на країну за

А щирість дівчини;

Б те, що люди вірили йому;

В вроду дівчини;

Г те, що люди виконували його заповіді.

Середній рівень

4. Хто з героїв вивчених легенд мав “мужнє, широке, схоже на колесо обличчя й русяву бороду”?

А Дажбог;

Б Сварог;

В Вітер;

Г Дощ.

5. Сварог – герой твору

А “Як виникли Карпати”;

Б “Берегиня”;

В “Неопалима Купина”;

Г “Чому в морі є перли і мушлі?”.

6. Розбити камінь, розбити його, знайти голку, уколоти палець і побачити, що буде, повинна була героїня твору

А “Як виникли Карпати”;

Б “Неопалима Купина”;

В “Чому в морі є перли і мушлі?”;

Г “Білгородський кисіль”.

Достатній рівень

7. Укажіть за допомогою цифр послідовність пунктів плану до казки “Ох”:

[ ] Рішення батька віддати сина в найми.

[ ] Ледащо.

[ ] Зустріч з Охом.

[ ] Батько не впізнає сина.

[ ] Зустріч батька з дідусем, який радить, як упізнати сина.

[ ] Хлопець перехитрив Оха.

[ ] Зустріч та весілля з царівною.

[ ] Хитрощі батька і сина, щоб заробити гроші.

[ ] З ледачого парубка – гарний козак.

[ ] Син знову в Оха.

8. Випишіть зачин казки “Летючий корабель”:

“Узяв дядько ті два кораблі з усім добром і поїхав додому”; “Колись-то давно, не з моєї пам’яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік з жінкою…”; “Були собі дід та баба, а в них було три сини: два розумних, а третій дурний”; “От їх швиденько повінчали, такий бенкет задали, що аж до неба дим пішов!”

Високий рівень

9. Уявіть, що ви зустрілися з Марусею з казки “Мудра дівчина”. Складіть діалог (5-6 реплік) на тему “Чи можуть злі люди бути розумними?”, обгрунтовуючи власні твердження.

ВАРІАНТ II

Початковий рівень

1. Хотів, щоб його товариш був найсильнішим серед усіх звірів герой твору

А “Чому в морі є перли і мушлі?”;

Б “Чому пес живе коло людини?”;

В “Берегиня”;

Г “Неопалима Купина”.

2. Скороход, Об’їдайло, Обпивайло – герої казки

А “Мудра дівчина”;

Б “Про правду і кривду”;

В “Летючий корабель”;

Г “Ох”.

3. Що найситнішими є панські кабани, найпрудкішими – панські хорти, наймилішими – гроші – казав герой казки

А “Мудра дівчина”;

Б “Про правду і кривду”;

В “Ох”;

Г “Летючий корабель”.

Середній рівень

4. “Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця-краю якій не було видно…”, – так починається твір

А “Неопалима купина”;

Б “Берегиня”;

В “Як виникли Карпати”;

Г “Чому в морі є перли і мушлі?”.

5. Берегиня, за однойменною легендою, була богинею…

А мудрості та її захисницею;

Б краси та великою її охоронницею;

В плодючості та її захисницею;

Г кохання та його охоронницею.

6. Дядько з казки “Про правду і кривду” пішов вішатись, бо

А йому набридло жити в злиднях;

Б він позаздрив небожеві, який став королем;

В хотів помститися кривдникам;

Г розчарувався в житті.

Достатній рівень

7. Визначте і запишіть головну думку народної казки “Мудра дівчина”.

8. Доведіть, що твір “Як виникли Карпати” – це легенда, а “Ой Морозе-Морозенку” – народний переказ.

Високий рівень

9. Складіть і запишіть висловлення (5-6 речень) на тему “Чому живе і розвивається народна творчість”.

V. Підсумки.

Відповіді вчителя на запитання учнів.

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

– Дібрати цікаву інформацію про життєвий і творчий шлях І. Я. Франка.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Вступ. Світ фантазії, мудрості (міфи, легенди, перекази, народні казки)