Контролінг на виробництві

Поняття контролінгу на виробництві

Контролінг на виробництві – це система, яка складається з набору різних методів та інструментів для повного управління виробничим процесом.

Контролінг, в даному випадку, забезпечує інформаційну систему з набором всіх цих, які впливають на виробничий процес.

Зокрема, контролінг на виробництві виконує наступні завдання:

    Здійснює розрахунок виробничих витрат для їх оптимізації. Розробляє структуру і форму максимально ефективного виробництва. Забезпечує оперативний обмін інформацією між виробничим підрозділом підприємства і іншими підрозділами. Виробляє системний аналіз всіх виробничих показників.

Завдання контролінгу на виробництві розкривають основні відмінності контролінгу від поширеного поняття “управління на виробництві”, які полягають у створенні єдиного інформаційного простору між підрозділами і постійного контролю всіх показників виробництва.

Побудова системи контролінгу на виробництві

Для організації контролінгу на виробництві, необхідна серйозна підготовка, так як дана система повинна охоплювати всю господарську діяльність підприємства.

В рамках поставлених завдань, контролінг на виробництві будується за кількома етапами:

    Етап 1. Розробка організаційної структури управління. На даному етапі важливо правильно побудувати ієрархію підпорядкування і схему взаємозв’язку між підрозділами підприємства. Наприклад, забезпечити прямий зв’язок виробничого підрозділу зі службою логістики або складським господарством. Етап 2. Розробка інформаційної системи. На даному етапі, необхідно створити оптимальну базу даних, яка буде однаково доступна і зрозуміла всім особам, які керують структурними підрозділами. По суті – це побудова управлінського обліку на підприємстві. Етап 3. Розрахунок і аналіз виробничих витрат. На даному етапі за допомогою емпіричних методів, роблять розрахунок всіх виробничих витрат для визначення їх оптимальної структури і розмірів. На підставі отриманих даних створюють нормативні показники по виробництву кожного виду продукції. Етап 4. Організація виробничого процесу. На даному етапі аналізують максимально ефективне використання виробничих потужностей, робочої сили та інших елементів виробництва. Це є досить складним етапом в організації контролінгу, тому як потрібно врахувати безліч чинників. Наприклад, для виконання плану необхідно, що б підприємство працювало цілодобово. Однак працівникам буде необхідно доплачувати заробітну плату за роботу в нічний час доби, що позначиться на виробничій собівартості. Тому потрібно розрахувати наскільки економічно вигідно буде встановлювати виробництво в нічну зміну.
Процес контролінгу на виробництві

Після побудови системи, починається безперервний процес контролінгу на виробництві.

В рамках даного процесу здійснюються такі дії:

    Аналізуються показники виробництва, а саме: вихід готової продукції і фактично понесені витрати. Якщо показники мають відхилення від планових, то здійснюється їх глибокий аналіз для виявлення причин відхилень. На підставі отриманих результатів аналізу, розробляються плани на подальше виробництво з урахуванням відхилень. Планування виробництва повинно мати кілька варіантів розвитку виробництва. Дані варіанти враховують можливий вплив внутрішніх і зовнішніх чинників. Здійснюється постійний контроль на всіх стадіях виробництва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контролінг на виробництві