Коносамент в праві

Коносамент (англ. bill of lading або B,/L, фр. conaissemenl, нім. Konossement) є найважливішим документом у міжнародних морських перевезеннях. Він являє собою товарний документ, що виписується перевізником, і підтверджує:

– прийняття товару для перевезення по морю або для комбінованого перевезення;
-умови договору щодо перевезення, укладеного між особою, що оплачують проїзд, і судновласником (якщо не висунуто умову чартеру);
– право власності на товар.

Особа, відповідальна за перевезення та підписує коносамент (судновласник, його агент або капітан судна), зобов’язується видати товар повноважному законному власнику коносамента в порту призначення. Коносамент є документом, передача якого, а також прав на нього можлива: виписаний “на замовлення” (to order), він дозволяє законному володільцеві такого документа отримувати товар безпосередньо після нього або передавати коносамент третім особам шляхом індосаменту (таким же порядком, як для векселя).

Згадані властивості коносамента вказують на те, що він є цінним папером. З цієї причини дозволяє здійснювати зручні операції в рамках міжнародної торгівлі (наприклад, можливість перепродажу і передачі товару наступним покупцям).

Так як більша частина міжнародних торговельних перевезень здійснюється океанськими судами, океанський коносамент є найбільш поширеним документом.
Найбільш значущими міжнародно-правовими актами, що регулюють використання коносаментів, є:

– Конвенція про уніфікацію деяких правил про коносаменті 1924 р. (Брюссельська конвенція) з подальшими змінами і доповненнями, внесеними Брюссельським протоколом 1968 р. “Про зміну Брюссельської конвенції 1924 р. про уніфікацію деяких правил про коносаменті” (правила Вісбі);
– Гамбурзька конвенції ООН 1978 року “Про морське перевезення вантажів”, що набула чинності в листопаді 1992 року і ін.

Докладні норми про коносаменті містяться в національних законодавствах держав (наприклад, у Кодексі торговельного мореплавства та ін).

Коносамент зазвичай включає такі основні дані:

– найменування перевізника та його місцезнаходження;
– назва судна, якщо вантаж прийнято до морського перевезення на визначеному судні;
-місце навантаження і дату прийняття вантажу перевізником у порту навантаження;
– найменування відправника та його місцезнаходження;
– місце призначення вантажу або місце призначення або направлення судна;
– найменування одержувача, якщо він зазначений відправником;
– найменування вантажу, основні марки, необхідні для його ідентифікації, а в необхідних випадках – пряма вказівка щодо небезпечного характеру або особливих властивостей вантажу, кількість місць або предметів та масу вантажу або його кількість, позначена іншим способом, причому всі ці дані вказуються так, як вони вказані відправником;
– опис зовнішнього стану вантажу та його упаковки;
– фрахт та інші належні перевізнику платежі або зазначення, що фрахт повинен бути сплачений згідно з умовами, викладеними в договорі або іншому документі, або зазначення, що фрахт сплачений повністю;
– час і місце видачі коносамента;
-число оригіналів коносамента, якщо їх більше одного;
– підпис перевізника або особи, що діє від його імені.

Після завантаження вантажу на судно перевізник на вимогу відправника видає бортовий коносамент, у якому додатково вказуються, що вантаж знаходиться на борту певного судна, а також дата (дати) навантаження.

Якщо перевізник до навантаження вантажу на судно видав відправнику на вантаж, прийнятий до перевезення, коносамент або інший товаророзпорядчий документ, то на вимогу перевізника відправник повинен повернути цей документ в обмін на бортовий коносамент.

Перевізник може задовольнити вимоги відправника щодо видачі бортового коносамента шляхом доповнення раніше виданого документа даними, які повинні міститися в бортовому коносаменті.

Якщо в коносаменті містяться дані, що стосуються найменування, основних марок, кількості місць або предметів або кількості вантажу, щодо яких перевізник чи інша особа, яка видає коносамент від його імені, знають чи мають достатні підстави вважати, що такі дані не відповідають фактично прийнятим, а в разі видачі бортового коносамента – зануреному вантажу, або якщо у перевізника або такої іншої особи не було розумної можливості перевірити ці дані, то перевізник або інша особа вносять до коносамент відповідну обмовку, конкретно вказує на ці невідповідності, підстави для підозр або відсутність розумної можливості перевірки. Якщо перевізник чи інша особа, яка видає коносамент від його імені, не вказують в коносаменті зовнішній стан вантажу, то вважається, що воно гарне.

Коносамент засвідчує прийняття вантажу перевізником згідно з описом, викладених в коносаменті, за винятком даних, щодо яких була внесена обмовка. Доведення перевізником протилежної не допускається, якщо коносамент переданий третій особі, що діяв добросовісно.

Коносамент може бути виданий на ім’я певного одержувача (іменний коносамент), наказом відправника або одержувача (ордерний коносамент) або на пред’явника.

За бажанням відправника йому може бути виданий коносамент в кількох примірниках, у кожному з яких зазначається кількість складених примірників коносамента.

Після видачі вантажу по одному з примірників коносамента решта екземпляри втрачають силу.

Права, засвідчені коносаментом, передаються:

– за іменним коносаментом – з дотриманням правил, встановлених для поступки вимог;
-ордерної коносаменту – за ордерним або бланковим передатним написом;

– за коносаментом на пред’явника – шляхом простого вручення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Коносамент в праві