Конформаційна лабільність білків

Гідрофобні взаємодії, а також іонні та водневі зв’язки відносять до числа слабких, так як їх енергія лише ненабагато перевищує енергію теплового руху атомів при кімнатній температурі (тобто вже при даній температурі можливий розрив таких зв’язків). Підтримання характерною для білка конфор-мації можливо завдяки виникненню безлічі слабких зв’язків між різними ділянками поліпептидного ланцюга.

Однак білки складаються з величезного числа атомів, що знаходяться в постійному (броунівському) русі, що призводить до невеликих переміщенням окремих ділянок поліпептидного ланцюга, які зазвичай не порушують загальну структуру білка і його функції. Отже, білки мають конформаційної лабільністю-схильністю до невеликих змін конформації за рахунок розриву одних і утворення інших слабких зв’язків. Конформація білка може мінятися при зміні хімічних і фізичних властивостей середовища, а також при взаємодії білка з іншими молекулами. При цьому відбувається зміна просторової структури не тільки ділянки, що контактує з іншою молекулою, але і конформації білка в цілому. Конформаційні зміни відіграють величезну роль у функціонуванні білків у живій клітині.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Конформаційна лабільність білків