Комунікативна політика

Комунікативна політика (комунікаційна політика) – звід правил, позиція, а також опис можливої реакції на події в комунікативному просторі, в якому існує об’єкт комунікації.

Комунікативна політика в маркетингу – звід правил комунікативної поведінки компанії та комунікативної взаємодії торгових марок, товарів і компанії з ринком.

Суб’єкти комунікативної політики: бізнес-партнери, організації масової реклами (план проведення рекламних ATL заходів), методів стимулювання збуту (взаємодії з дітсрібьюціей, дилерами, план участі в виставках, ярмарках, розсилках зразків та ін.), Зв’язків з громадськістю та здійснення персонального продажу товарів.
Комунікативна політика компанії визначає місію компанії по відношенню до комунікативного простору, є надбудовою над комунікативною стратегією, яка визначає набір тактичних маркетингових засобів (тактику маркетингової комунікації), які використовуються для досягнення певної комунікативної мети.

Мета комунікативної політики – здійснення ефективної взаємодії об’єкта комунікації (компанії, бренду) з суб’єктами комунікативного простору.

Основне завдання комунікативної політики – чіткий опис методів, способів і правил комунікації та недопущення застосування на практиці недостовірних, не повних і ситуаційних комунікацій, використання не відповідають цілям і задачам політики каналів комунікації.

Комунікативна політика включає в себе наступні складові:

Місію компанії;
аналіз і визначення цільової аудиторії для здійснення подальших комунікацій;
позиціонування;
опис бажаних каналів комунікації;
опис бажаних коштів і способів комунікації;
опис особливостей рекламно-інформаційної комунікації (те, що властиво для правильної комунікації і те, що не властиво);
опис принципів комунікаційної стратегії;
визначення методу виділення фінансових коштів на комунікації (метод фіксованого відсотка, метод встановлення відсотка від суми прибутку, від обсягу продажів минулого періоду або передбачуваного в майбутньому) і т. д.
За результатами розробки комунікаційної політики розробляється і затверджується:

Комунікаційна стратегія;
план маркетингових комунікацій (окремі рядки в плані маркетингу);
бюджет маркетингових комунікацій (окремі рядки в маркетинговому бюджеті).
Комунікативна стратегія описує курс дій компанії на перспективу, а також обгрунтовану стратегію використання комплексу комунікативних засобів (комунікативний мікс)

План маркетингових комунікацій – звід планових заходів, розподілених у часі на обмежену перспективу по коммуніцірованія з суб’єктами комунікативного простору, що здійснюються строго в рамках комунікативної політики.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Комунікативна політика