Композиція і жанрові особливості роману – РОМАН “БАТЬКО ГОРІО” – Оноре де Бальзак 1799 – 1850

Роман “Батько Горіо” (1834-1835) був створений за надзвичайно короткий час. Після його виходу у світ Бальзак у листі до Е. Ганської зізнавався: “Твір цей написано за сорок днів; за ці сорок діб я не спав і вісімдесяти годин,. Проте тепер я можу тріумфувати”. Роман мав такий величезний успіх у читачів, що Бальзакові стало навіть образливо за свої попередні твори, зокрема за “Луї Ламбера” й “Лілею в долині”: письменник вклав у них немало своїх роздумів, спогадів, ліризму, тимчасом як “Батько Горіо” є “об’‎єктивним романом”, у якому зображується зовнішня дійсність.

Композиція і жанрові особливості роману

Подібно до інших творів Бальзака, роман “Батько Горіо” містить докладні описи інтер’‎єрів, звичаєвих і побутових деталей, портретів персонажів, їхнього одягу, манер тощо. Особливо це характерно для експозиції творів, зокрема й роману “Батько Горіо” з його знаменитим описом пансіону мадам Воке, який став хрестоматійним. Письменник був переконаний, що без побутових елементів, без описовості сюжет не буде правдивим, але ці скрупульозні, детальні описи були для нього не самоціллю, а засобом виявлення залежності характеру й ментальності персонажів від життєвого середовища.

Разом з тим описи в романі “Батько Горіо” (як і в інших творах Бальзака) – це ніби декорації, у яких розгортається драматична дія, набираючи дедалі більшого напруження. Відтворення драматизму сучасного життя та виявлення його прихованих причин і в цьому романі залишається першорядним завданням автора. Єдину можливість зробити сучасність цікавою для читачів Бальзак вбачає у виявленні під її безбарвною поверхнею бурхливих пристрастей, драматичних колізій, потаємних глибин, які бентежать розум і почуття. Гостро відчуваючи драматичну природу сучасного динамічного суспільства, письменник скрізь знаходить приховані драми – вони розігруються і в розкішних особняках аристократів, і в жалюгідних притулках для злиденних, таких, як пансіон мадам Воке.

Тут перед нами постають різні соціальні світи, що є полюсами тогочасного суспільства, причому Бальзак не лише протиставляє їх, а й прагне розкрити внутрішні зв’‎язки між ними. Співвіднесені між собою, ці світи по-новому освітлюють один одного, розкриваючи нові грані й властивості. Так виникає стереоскопічність художнього зображення, характерна для “Людської комедії” і водночас робиться важливий крок на шляху до комплексного художнього осягнення “суспільного цілого”, до його всебічного змалювання, що було генеральною метою Бальзака.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.67 out of 5)

Композиція і жанрові особливості роману – РОМАН “БАТЬКО ГОРІО” – Оноре де Бальзак 1799 – 1850