Комплексні сполуки заліза, кобальту та нікелю

У елементів тріади заліза яскраво проявляється здатність d-елементів утворювати комплексні сполуки.

Відомі катіонні Аквакомплекси [Е (H2O) 6] 2+ і [Е (H2O) 6] 3+, аміачні комплекси [Е (NH3) 6] 2+ і [Е (NH3) 6] 3+. Стійкість аміачних комплексів збільшується в ряду Fe – Co – Ni. [Fe (NH3) 6] 2+ і [Co (NH3) 6] 2+ стійкі лише в твердій фазі і насиченому водному розчині аміаку, аміачний комплекс [Ni (NH3) 6] 2+ у водному розчині стійкий. Аміачний комплекс заліза (III) не стійкий, нікелю (III) – не існує, а [Co (NH3) 6] 2+ – стійкий.

Численні аніонні комплекси елементів тріади заліза. Характерні галогенідні M + [Е2 + Г3], M + 2 [Е2 + Г4], M + 3 [Е2 + Г6] та ін., Роданідних M + 2 [Е2 + (CNS) 4], M + 4 [Е2 + (CNS) 6], оксалатні M + 2 [Е2 + (C2O4) 2], M + 3 [Е3 + (C2O4) 3] комплекси. Особливо стійкі ціанідні комплекси, наприклад: K3 [Fe (CN) 6] і K4 [Fe (CN) 6], які використовуються в аналітичній хімії для виявлення іонів Fe2 + і Fe3 +.

Елементи тріади заліза утворюють велику кількість комплексних сполук з органічними лігандами, наприклад: діметілгліоксімат нікелю – реактив Чугаева і гемоглобін – Внутрішньокомплексні з’єднання заліза.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Комплексні сполуки заліза, кобальту та нікелю