Комплекс Гольджі, лізосоми, мітохондрії

Цитоплазма – це внутрішня напіврідка середовище клітини в якій протікають всі біохімічні процеси. Вона містить структури – органели і здійснює зв’язок між ними. Органела мають закономірні особливості будови і поведінки в різні періоди життєдіяльності клітини і виконують певні функції. Є органели властиві всім клітинам – мітохондрії, клітинний центр, апарат Гольджі, рибосоми, ЕПС, лізосоми. Органоїди руху – джгутики і війки характерні для одноклітинних організмів.

У цитоплазмі відкладаються різні речовини – включення. Це постійні структури виникають у процесі життєдіяльності. Щільні включення – це гранули, рідкі – вакуолі. Їх розміри обумовлені життєдіяльністю клітин.

В основі структурної організації клітини лежить мембранний принцип будови. Це означає, що клітина в основному побудована з мембран. Всі мембрани мають схожу будову. Прийнятої вважається модель рідинно-мозаїчної будови: мембрана утворена двома рядами ліпідів в які на різну глибину занурені молекули білків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Комплекс Гольджі, лізосоми, мітохондрії