Комахи – паразити людини і тварин, переносники збудників захворювань

Яких паразитичних комах ви знаєте?

Паразитичними комахами є воші, постільні клопи, блохи, комарі, мошки, гедзі.

Збудників яких захворювань людини переносять комахи? Які тварини називаються синантропними?

Кімнатні мухи, таргани, мурашки, що мешкають в житло людини або поруч з ним і називаються синантропними тваринами, є переносниками збудників черевного тифу, цист дизентерійної амеби, яєць паразитичних черв’яків.

Які особливості кімнатної мухи дозволили їй широко поширитися на Землі?

У процесі життєдіяльності і господарської діяльності людини виробляється органічна речовина у вигляді залишків їжі, стічних вод, які є сприятливим середовищем для розвитку личинок кімнатної мухи. Тому людина, розміщуючись сам, одночасно сприяв поширенню і пов’язаних з ним синантропних тварин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Комахи – паразити людини і тварин, переносники збудників захворювань