Коли призначається інвентаризація

Кількість інвентаризацій на рік, час їх проведення, об’єкти інвентаризації встановлюються керівником підприємства в наказі про облікову політику, або окремим наказом. Крім цього, чинним законодавством передбачені випадки обов’язкового проведення інвентаризації:

    Щорічно в четвертому кварталі перед складанням річної бухгалтерської звітності, При продажу майна, здачі в оренду, При зміні матеріально-відповідальної особи, При виявленні фактів розкрадань, зловживань або псування майна, Після стихійного лиха, пожежі, аварії і т. п. При реорганізації або ліквідації підприємства.

Раптову інвентаризацію доцільно призначати при наявності даних:

    Про факти обману споживачів, Про факти привласнення цінностей, Про факти виготовлення неврахованої продукції, Про факти неврахованих продажів, Про факти знищення майна і т. п.

Підготовка до проведення інвентаризації

На інвентаризаційну комісію покладено відповідальність:

    За своєчасність і дотримання порядку інвентаризації відповідно до наказу керівника підприємства, За повноту і точність внесення змін до опису даних про фактичних залишках товарно-матеріальних цінностей, За правильність вказівок в описах відмітних ознак товарно-матеріальних цінностей (тип, сорт, марка, розмір, артикул і т. п.), За правильність і своєчасність оформлення результатів інвентаризації.

Перед початком інвентаризації комісія:

    – Отримує з бухгалтерії облікові дані (книжкові залишки) за наявністю перевіряються товарно-матеріальних цінностей. – Перевіряє вагове та вимірювальне обладнання. – опечатувати всі місця зберігання матеріальних цінностей (щоб у матеріально-відповідальної особи не було можливості приховати надлишки; якщо інвентаризація раптова, то матеріально-відповідальна особа дізнається про її початку тільки на цьому етапі). – Пропонує матеріально-відповідальній особі провести з обліку всі непроведені прибутково-видаткові документи; голова комісії розписується на кожному з цих документів (щоб потім випадково не з’явилися нові), – На підприємстві роздрібної торгівлі – знімає касу і визначає виручку поточного дня, – Відбирає у матеріально-відповідальної особи розписку про готовність до сличению залишків (про те, що всі прибуткові і витратні документи проведені і немає майна, що знаходиться окремо, в інших місцях зберігання).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Коли призначається інвентаризація