Кодування графічної інформації

Існує кілька способів кодування графічної інформації.

При розгляді чорно-білого графічного зображення за допомогою збільшувального скла помітно, що до його складу входить кілька дрібних точок, що утворюють характерний візерунок (або растр). Лінійні координати і індивідуальні властивості кожної з точок зображення можна виразити за допомогою цілих чисел, тому спосіб реєстрового кодування базується на використанні двійкового коду представлення графічних даних. Загальновідомим стандартом вважається приведення чорно-білих ілюстрацій у формі комбінації точок з 256 градаціями сірого кольору, т. Е. Для кодування яскравості будь-якої точки необхідні 8-розрядні двійкові числа.

В основу кодування кольорових графічних зображень покладено принцип розкладання довільного кольору на основні складові, як яких застосовуються три основні кольори: червоний (Red), зелений (Green) і синій (Blue). На практиці приймається, що будь-який колір, який сприймає людське око, можна отримати за допомогою механічної комбінації цих трьох кольорів. Така система кодування називається RGB (за першими літерами основних кольорів). При застосуванні 24 двійкових розрядів для кодування кольорової графіки такий режим носить назву повнокольорового (True Color).

Кожен з основних кольорів зіставляється з кольором, що доповнює основний колір до білого. Для будь-якого з основних кольорів додатковим буде колір, який утворений сумою пари інших основних кольорів. Відповідно серед додаткових кольорів можна виділити блакитний (Cyan), пурпурний (Magenta) і жовтий (Yellow). Принцип розкладання довільного кольору на складові компоненти використовується не тільки для основних кольорів, а й для додаткових, т. Е. Будь-який колір можна представити у вигляді суми блакитної, пурпурової і жовтої складової. Цей метод кодування кольору застосовується в поліграфії, але там використовується ще й четверта фарба – чорна (Black), тому ця система кодування позначається чотирма літерами – CMYK. Для представлення кольорової графіки в цій системі застосовується 32 двійкових розряди. Даний режим також носить назву повнокольорового.

Применшення кількості двійкових розрядів, що застосовуються для кодування кольору кожної точки, скорочується обсяг даних, але помітно зменшується діапазон кодованих квітів. Кодування кольорової графіки 16-розрядними двійковими числами носить назву режиму High Color. При кодуванні графічної кольоровий інформації із застосуванням 8 біт даних можна передати лише 256 відтінків. Даний метод кодування кольору називається індексним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кодування графічної інформації