КНИГИ ЗА КНЯЖОЇ ДОБИ – СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Матеріал уроку. Іван Крип’якевич “Книги за княжих часів”.

Мета. Продовжити знайомити учнів з історією створення книг, навчати дітей аналізувати думки твору; формувати уміння працювати з науково-популярними текстами; удосконалювати навички читання.

Обладнання. Картки на розширення поля читання.

Хід уроку

I. Вправи на вдосконалення навичок читання.

1. Гра “Віднови прислів’я”.

– Прочитайте прислів’я. Чи мають вони зміст?

У книзі шукай не букви, а дзеркало життя.

Книга – коли її читають.

Книга – не пряник, а думки.

Книга корисна, дітей до себе манить.

– Поміняйте частини прислів’їв так, щоб вони набули змісту.

2. Вправа на розвиток мовної здогадки.

– Прочитайте слова, подумки вставляючи пропущені букви.

П_П_Р (Папір)

П_П_РУС (Папірус)

ДР_КАРН_ (Друкарня)

П_РГАМ_НТ (Пергамент)

Т_ЛЯЧ_ ШК_Р_ (Теляча шкіра)

ГЛ_Н_НІ ПЛ_ТК_ (Глиняні плитки)

СТ_Н_ ПЕЧ_Р (Стіни печер)

ОКР_М_ Д_Щ_ЧК_ (Окремі дощечки)

3. Гра “Закінчи речення”.

Учитель починає речення, а школярі його закінчують, добираючи відповідні слова із попереднього завдання.

– “Сторінками” найдавніших книжок були… (Стіни печер).

– Далі люди додумалися писати на… (Глиняних плитках), які обпалювали у печах.

– У Стародавньому Єгипті книги виготовляли з річкового очерету – … (Папірусу).

– У стародавньому Китаї робили книги з… (Окремих дощечок).

– 3 часом люди навчилися робити книги з тонкої… (Телячої шкіри). Цей особливий матеріал називався… (Пергамент).

– Близько 2 тисяч років тому люди навчилися робити значно дешевший матеріал, яким користуються і зараз. Це – … (Папір).

– Зараз книги виготовляють у… (Друкарні).

II. Повідомлення теми та мети уроку.

– А про життя книги у Київській Русі за княжих часів дізнаємось, прочитавши твір Івана Крип’якевича.

III. Опрацювання твору І. Крип’якевича “Книги за княжих часів”.

1. Слухання твору учнями. Перевірка первинного сприймання.

– Слухаючи твір, подумайте, про що ви вже знали, а що з почутого вам незрозуміле. Підготуйте запитання про це.

Після читання учитель дає відповіді на запитання дітей.

2. Словникова робота.

А) Вправа на розширення поля читання. Робота на картках у парах.

При

Перó

Пúсар

Нéстор

Істóрія

Монастúр

Початкóві

Літопúсець

Найвідóміший

Перепúсування

Цікáвився

Найдавнíша

Писáння

Рукóписи

Монáх

Вчéний

Все

Сáжа

– Знайдіть і прочитайте спільнокореневі слова.

Б) Пояснення лексичного значення слів.

Монах – член релігійної громади, який прийняв постриг і дав обітницю вести життя, відповідне до монастирського статуту.

Сажа – чорна порошкова маса, що утворюється внаслідок неповного згорання палива і осідає у печах; кіптява.

3. Повторне читання твору учнями вголос.

– Якою була книга за княжих часів?

– Хто зберігав книги?

4. Аналіз змісту твору.

– Де перебували вчені та письменники у ті часи?

– Як називалися люди, котрі переписували книги? На чому тоді писали?

– Як прикрашали сторінки рукописних книг?

– Чому ці книги могли мати тільки князі?

– Хто був найвідомішим вченим за княжих часів? Де жив Нестор-літописець?

– Яке значення цієї людини в історії України?

– Як називалася перша історія України?

– Пригадайте, автором якого літопису був Нестор. (“Повість минулих літ”.)

5. Вправа на розвиток швидкості читання. Гра “Засічка-кидок”.

6. Стислий переказ твору.

7. Тестування.

Учитель зачитує речення, а учні на картках ставлять + (так) чи – (ні).

1) При дворах давніх українських князів перебували різні учені й письменники.

2) Переписування однієї книги тривало цілі десятиліття.

3) Для писання брали залізне перо.

4) Князі збирали такі рукописи і зберігали їх у своїх церквах.

5) Він був монахом Печерського монастиря у Києві.

6) “Повість минулих літ” – це перша історія України.

Правильні відповіді: 1) +; 2) -; 3) -; 4) -; 5) +; 6) -.

8. Робота в зошитах (с. 18, завд. 3-4).

IV. Підсумок уроку.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

КНИГИ ЗА КНЯЖОЇ ДОБИ – СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ