Класифікація хімічних реакцій за агрегатним станом реагуючих речовин

Речовини можуть існувати в трьох основних агрегатних станах – твердому, рідкому і газоподібному. За фазового стану поділяють реакції гомогенні і гетерогенні.

Гомогенні реакції – це такі реакції, в яких реагуючі речовини і продукти знаходяться в одній фазі, і зіткнення реагуючих частинок відбувається в усьому обсязі реакційної суміші. До гомогенним реакцій відносять взаємодії рідина-рідина і газ-газ.
Наприклад, окислення сірчистого газу:

2SO2 (г) + O2 (г) = 2SO3 (г)

Гетерогенні реакції – це реакції, в яких реагуючі речовини і продукти знаходяться в різних фазах. При цьому зіткнення реагуючих частинок відбувається тільки на кордоні дотику фаз. До таких реакцій відносяться взаємодії газ-рідина, газ-тверда фаза, тверда-тверда, і тверда фаза – рідина.
Наприклад, взаємодія вуглекислого газу і гідроксиду кальцію:

CO2 (г) + Ca (OH) 2 (р-р) = CaCO3 (тв) + H2O

Для класифікації реакцій по фазовому стану корисно вміти визначати фазові стану речовин. Це досить легко зробити, використовуючи знання про будову речовини, зокрема, про типах кристалічної решітки.

Речовини з іонним, атомної чи металевої кристалічною решіткою, як правило тверді при звичайних умовах; речовини з молекулярної гратами, як правило, рідини або гази при звичайних умовах.

Зверніть увагу, що при нагріванні або охолодженні речовини можуть переходити з одного фазового стану в інше. В такому випадку необхідно орієнтуватися на умови проведення конкретної реакції і фізичні властивості речовини.

Наприклад, отримання синтез-газу відбувається при дуже високих температурах, при яких вода – пар:

CH4 (г) + H2O (г) = CO (г) + 3H2 (г)

Таким чином, парова конверсія метану – гомогенна реакція.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Класифікація хімічних реакцій за агрегатним станом реагуючих речовин