Класифікація показників фінансів

Сьогодні можна виділити цілу групу показників, що дозволяють до найдрібніших подробиць оцінити перспективи розвитку та успішність тієї чи іншої компанії. Всі вони розробляються з урахуванням пріоритетів стратегії підприємства, в якій містяться фактори розвитку підприємницької діяльності та тенденції вибору найбільш цікавих параметрів.

Всі показники, що характеризують діяльність компанії, можна умовно розділити на кілька категорій:

1. Масштабні показники. Їх завдання – показати реальний рівень, якого вдалося досягти компанії за період своєї діяльності. Такі параметри відображають обсяг оборотних і основних фондів, розмір статутного капіталу і так далі.

2. Абсолютні показники дозволяють побачити і проаналізувати підсумковий параметр, якого вдалося домогтися в результаті роботи компанії. До таких параметрів можна віднести витрати організації, її доходи, загальний оборот і так далі.

3. Відносні показники. Для обчислення необхідно поділити результати двох попередніх груп. У цьому випадку з’являється шанс провести аналіз з урахуванням процентних параметрів.

4. Структурні показники дозволяють виділити вплив конкретних елементів на підсумковий результат.

5. Приростні показники. Особливість параметрів – відображення ключових даних за певний період по відношенню до початкового значення.

Велика частка показників фінансів вираховується з урахуванням даних балансового звіту, а також звіту про доходи та витрати. При цьому виконання розрахунків може проводитися двома способами – по агрегованого балансу або з урахуванням реальних даних звітності.

До основних показників фінансів оцінки компанії можна віднести показники рентабельності, ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, майнового стану і так далі. При цьому якихось єдиних правил і принципів аналізу наведених вище показників немає, і багато що залежить від цілого ряду чинників – принципів кредитування, галузевої приналежності, джерел структури і так далі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Класифікація показників фінансів