Класифікація комплексних сполук

Існує кілька систем класифікації комплексних сполук, які грунтуються на різних принципах.

1. По приналежності комплексної сполуки до певного класу сполук:

    – комплексні кислоти H2 [SiF6]; – комплексні підстави [Ag (NH3) 2] OH; – комплексні солі K4 [Fe (CN) 6].

2. За природою ліганда: Аквакомплекси, аміакати, ацідоком-комплекси (в якості лігандів виступають аніони різних кислот, K4 [Fe (CN) 6]; гідроксокомплекси (в якості лігандів – гидроксиль-ні групи, K3 [Al (OH) 6] ); комплекси з макроциклічними лиганда-ми, всередині яких розміщується центральний атом.

3. За знаком заряду комплексу: катіонні – комплексний катіон в комплексному поєднанні [Co (NH3) 6] Cl3; аніонні – комплексний аніон в комплексному поєднанні K [PF6]; нейтральні – заряд комплексу дорівнює 0. Комплексне з’єднання зовнішньої сфери не має, наприклад [Pt (NH3) 2Cl2]. Це формула протипухлинного препарату.

4. За внутрішній структурі комплексу:

А) залежно від числа атомів комплексоутворювача: моноядерних – до складу комплексної частинки входить один атом комплексообразователя, наприклад [Co (NH3) 6] Cl3; багатоядерні – у складі комплексної частинки кілька атомів когось плексообразователя – железопротеіновий комплекс:

Б) в залежності від числа видів лігандів розрізняють комплекси: однорідні (однолігандние), що містять один вид лиганда, наприклад [Cu (NH3) 4] 2+, і різнорідні (різнолігандні) – два види лігандів або більше, наприклад Pt (NH3) 2Cl2 . До складу комплексу входять Ліга-ди NH3 і Cl-. Для комплексних сполук, що містять у внутрішній сфері різні ліганди, характерна геометрична ізомерія, коли при однаковому складі внутрішньої сфери ліганди в ній розташовуються по-різному відносно один одного.

Геометричні ізомери комплексних сполук відрізняються не тільки за фізичними та хімічними властивостями, а й біологічною активністю. Цис-ізомер Pt (NH3) 2Cl2 має яскраво виражену протипухлинну активність, а транс-ізомер – ні;

В) залежно від дентатність лігандів, що утворюють моноядерних комплекси, можна виділити групи:

– одноядерні комплекси з монодентатно лигандами, наприклад [Co (NH3) 6] 3+;

– одноядерні комплекси з полідентатними лигандами. Комплексні сполуки з полідентатними лигандами називають хелатними сполуками;

Г) циклічні і ациклічні форми комплексних сполук.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Класифікація комплексних сполук