Класифікація форм рельєфу

Форми рельєфу розрізняються за різними ознаками. За розмірами виділяють планетарні форми рельєфу, мега – макро – мезо – і мікро форми. Планетарні форми займають площі величиною в мільйони квадратних км. До них відносяться: материки, ложе океану, серединно-океанічні хребти. Мегаформи займають площі в сотні або десятки тисяч кв. км. Це в основному гірські пояси, плоскогір’я, рівнини, улоговини та підняття на ложе океану. Макроформи – окремі хребти і міжгірські западини в горах, височини і низовини на рівнинах. До мезоформамі відносяться яри, балки, пагорби, бархани. До мікроформах рельєфу слід віднести воронки, прируслові і надзаплавні вали. По генезису форми рельєфу підрозділяються на геотектура – найбільші форми рельєфу Землі, утворені під впливом планетарних і космічних процесів. Морфоструктури – великі форми рельєфу Землі виникли в результаті взаємодії ендогенних і екзогенних сил. Морфоструктури – це порівняно дрібні форми рельєфу утворені в результаті екзогенних (зовнішніх) процесів.
Материки – цей гігантські височини обмежені крутими схилами. Всього на земній кулі 6 материків – Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида.
Океани – великий обсяг водної маси гідросфери їх 4 – Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий.
Рельєф дна Світового океану. Основними формами рельєфу океану є шельф, материковий схил, ложе океану, глибоководна западина. Шельф – мілководна частина, що оздоблює материк, з глибинами від 0 до 200 метрів. Материковий схил – область глибиною від 200 до 2500 метрів. Ложе океану – великі простори з глибинами 2500-6000 метрів, їх площа становить близько 80% площі Світового океану. Посеред більшості океанів розташовані ділянки утворюють серединно-океанічні хребти, багато з них являють собою підводні вулкани.
Також в межах океанів і материків розташовуються гори і рівнини. Основними формами рельєфу Землі є гори і рівнини. Гори – це обширні високо підняті ділянки земної кори з складчастої і тваринний брилові структурою. Гори складаються з гірських хребтів і розділяють їх міжгірських западин і долин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Класифікація форм рельєфу