Класифікація документів в бухгалтерському обліку

Документи в бухгалтерському обліку класифікуються:
1. За змістом операції:
– Первинні – складаються на кожну окрему операцію в момент її здійснення (видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер, платіжні вимоги);
– Зведені – складаються на підставі первинних документів (касовий звіт, авансовий звіт).
2. За призначенням:
– Виправдувальні – складають і підписують особи, відповідальні за досконалу операцію. Вони ж несуть відповідальність за його складання (прибуткові та видаткові накладні і касові ордери). На їх підставі здійснюються записи на рахунках;
– Розпорядчі – документи, які служать підставою для виконання операції (накази, розпорядження, розпорядки). Вони не підтверджують факт господарської операції;
– Комбіновані – одночасно виконують функції розпорядчих та виправдувальних (розрахунково-платіжна відомість на видачу заробітної плати) та бухгалтерського оформлення (авансовий звіт);
– Бухгалтерського оформлення – складають в бухгалтерії на підставі розподільних і виправдувальних документів (бухгалтерські довідки, розрахунки).
3. За способом обробки:
– Вручну – заповнюється вручну або на машинці;
– На машинах – автоматично реєструють інформацію про господарські операції.
4. За місцем складання:
– Внутрішні – складаються на підприємстві для відображення внутрішніх операцій;
– Зовнішні – заповнюються поза межами підприємства, надходять в оформленому вигляді (рахунок фактура).
5. За охопленням операцій:
– Разові – застосовують один раз для відображення окремих операцій;
– Накопичувальні – складаються протягом тривалого періоду для відображення однорідних господарських операцій. Відрізняються від зведених тим, що зведені складаються на підставі первинних документів, а накопичувальні є первинний документ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Класифікація документів в бухгалтерському обліку