Клас Аневрофітові і Офіоглосові

Представники чотирьох класів папоротей повністю вимерли вже в кінці палеозою, більш примітивні з них (Aneurophytopsida), очевидно, походять від рініевих. Листя їх швидше нагадували асиміляційні гілки, У деяких груп найбільш великих класів археоптерісових і зігоптерісових папоротей відбувся перехід до різноспоровості.

У цих класах було багато великих деревовидних форм, які мали вторинним ростом, і відносно високо організованою провідною системою. Розквіт їх прийшовся на кінець девону і карбон. Саме ці рослини найбільшою мірою представлені в кам’яновугільних відкладах.

Клас вужачкові

Клас вужачкові включає 1 порядок (Ophioglossales) з 3 родинами (Ophioglossaceae, Botrychiaceae, Helminthostachyaceae), кожне з яких включає по 1 роду – вужачка (Ophioglossum), Гроздовник (Botrychium) і гельмінтостахіс (Helminthostachys). Єдиний вид гельмінтостахіса зростає тільки в тропіках східної півкулі, а приблизно 80 видів Ужовник і Гроздовник зустрічаються досить широко. На узліссях сухих світлих лісів і різнотравних луках майже по всій Росії звичайні гронянка багатороздільна (В. multifidum) і напівмісячний (В. lunaria), а також вужачка звичайна (О. vulgatum). По всій видимості, вужачкові представляють найбільш давню групу сучасних папоротей. Відбуваються вони, ймовірно, безпосередньо від одно-спорових форм палеозойских Анев-рофітових папоротей і досі зберегли деякі риси цієї найдавнішої групи рослин. На території країн СНД відомо 6 видів Ужовник і 9 видів гроз-довніков.

Представники класу – невеликі трави дуже характерного вигляду. Це наземні рослини, хоча в тропіках зустрічаються і епіфітні види (з роду вужачка). Лістужовнікових, що відходить від короткого підземного кореневища, не звернуть улиткообразно і багато в чому нагадує втечу, не маючи чіткої площинний диференціації. Розвивається він зазвичай повільно, часто до 3 і більше років. Спороносна частина листа (частіше верхівкова) несе спорангії (Гроздовник) або синангиі (вужачка), розташовані у вигляді кисті або колоска. Вегетативна частина листа може бути цілісною або багаторазово перисторозсічені. Підземний стебло вужачкові має камбій і здатний до вторинного потовщення, що різко відрізняє їх від всіх сучасних папоротей. Досить великі спорангії мають багатошарову стінку без спеціальних пристосувань до розкриттю. На ранніх стадіях свого розвитку вони дуже схожі з зачатками вегетативних сегментів. Гаметофіти вужачкові ведуть підземний спосіб життя і можуть існувати до 20 років, нагадуючи нитку, що досягає 6 см в довжину при діаметрі близько 1 мм. Для ряду представників класу відзначено найбільше число хромосом (2л = 1260), відоме у сучасних рослин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Клас Аневрофітові і Офіоглосові