Києво-Печерський патерик – Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України – Давня література – Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Києво-Печерський патерик1 написано в лаврі в першій половині ХІІІ ст. Постав він з листування єпископа Симеона з Володимира з печерським ченцем Полікарпом, який теж хотів стати єпископом і скаржився, що в монастирі його недооцінюють. Симеон наставляє приятеля, переконує, що така поведінка – це прояв гордині, а ключ до спасіння душі – смирення й покора. Підтверджує він свої поради повчальними прикладами та історіями про святих і грішників. Заохочений листами Симеона, Полікарп також пише 13 оповідань у формі листів до ігумена лаври Акіндина. Вони та інші пам’ятки, пов’язані з Печерським монастирем, пізніше були зібрані в один збірник.

Патерик не має наскрізного сюжету. У єдине ціле окремі оповіді об’єднує ідея піднесення ролі Києво-Печерської лаври в духовному житті держави та життя й подвиги чернецтва заради утвердження християнської віри.

Патерик має велике пізнавальне значення. Він цікавий тим, що відтворює різноманітні прояви релігійного життя того часу, зображує побут і стосунки лаврських братчиків. Оповіді про добрі діяння засновників Лаври Антонія, Феодосія та ченців дають можливість отримати загальне враження про життя лаври в ХІІІ ст. З коротких оповідей можемо скласти також уявлення, що монастир не завжди жив у мирі зі світською владою. Наприклад, кілька сюжетів зображують конфлікт між Лаврою та скупим і злим князем Святополком Київським.

Репринтне видання Києво-Печерського патерика у 1991р.

Патерик (від лат. pater – “батько”) – життєпис і повчання святих отців Церкви, збірник оповідань про життя християнських святих отців, людей, які з Божою поміччю зробили великий внесок у розвиток Церкви – спільноти християн нашої планети.

Є серед героїв патерика ті, до кого можна застосувати означення перший: лікар Агапіт, з іменем якого пов’язують заснування на Русі першої лікарні, український маляр Алімпій, який майстерно писав ікони. Переважна більшість оповідей все ж стосується ченців, які протистоять спокусі диявола або силою віри творять чудеса. Наприклад, святий Прохор листя лободи перетворював на хліб і годував ним бідних людей. Іноді натрапляємо й на зовсім фантастичні історії, коли ченці борються з нечистою силою або чернець панує над мертвими.

Патерик проповідує аскетичне життя, спрямовує думки вірян у бік християнської покори та боротьби з гординею.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Розкажіть про роль перекладної літератури у виникненні та розвитку києворуської оригінальної літератури. Що було її світоглядною основою? Які жанри оригінальної літератури в Київській Русі були найпоширенішими?

2. Сучасний дослідник літератури Леонід Ушкалов характеризує всю літературу від хрещення Русі й майже до кінця XVIII ст. “наймичкою богослов’я”. Підтвердіть або спростуйте цю тезу, спираючись на пояснення в підручнику. Наведіть два-три аргументи на доказ своєї думки.

3. Прочитайте з “Повісті минулих літ” епізоди про заснування Києва братами Києм, Щеком і Хоривом та їхньою сестрою Либіддю, про походи князів Олега, Володимира, Святослава на Царгород, смерть Святослава від рук печенігів, смерть Олега від свого коня, помсту княгині Ольги древлянам за загибель князя Ігоря (на вибір). Яким із цих легенд і переказів постає життя в Київській Русі? Які морально-етичні норми визначають поведінку руських князів?

4. Запишіть у робочому зошиті не менш як три тези про патріотичну позицію авторів “Повісті минулих літ”. Свої думки підтверджуйте прикладами з твору.

5. Прочитайте уривки з “Поученія…” Володимира Мономаха. У чому цінність цього твору як пам’ятки культури? Схарактеризуйте, яким постає зі сторінок твору князь Володимир Мономах. У робочому зошиті запишіть риси характеру князя, які, на думку автора, мають бути взірцевими.

6. Розкажіть про історію виникнення Києво-Печерського патерика та його особливості. Прочитайте кілька оповідань і схарактеризуйте їх.

7. Поясніть, чому за короткий час від прийняття християнства література Київської Русі здійснила такий стрімкий злет. Для цього доберіть джерела про розвиток освіти в Х-ХІ ст. і зробіть відповідні висновки.

1. Прочитайте уривки з “Повісті минулих літ”, “Поученія…” Володимира Мономаха та Києво-Печерського патерика. На цих прикладах сформулюйте й запишіть у робочому зошиті особливості оригінальної києворуської літератури.

2. Розгляньте споруди доби Київської Русі. Проаналізуйте, які ознаки були притаманні архітектурі ХІ-ХІІІ ст. Підготуйте віртуальну екскурсію “Архітектура Київської Русі”.

Кирилівська церква у Києві

Успенський собор у Володимир-Волинському

П’ятницька церква у Чернігові

Собор Софії Київської (історична реконструкція)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Києво-Печерський патерик – Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України – Давня література – Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література