Кисневмісні сполуки лужних металів

До кисловмісних сполук лужних металів відносять оксиди, надпероксиди і гідроксиди.

Лужні метали знаходяться в I групі періодичної таблиці і є дуже активними елементами. Li, Na, K – це s-елементи, що мають блискучу поверхню. Потрапляючи в повітря (в контакт з киснем), вони починають окислюватися, внаслідок чого тьмяніють. З-за цього їх необхідно зберігати у темному посуді в гасі (за винятком берилію і магнію, які мають захисну оксидну плівку).

Всі s – елементи горять в атмосфері повітря, утворюючи відповідні оксиди Эл2О, пероксиди – Эл2О2, супероксиды – ЭлО2.

Наприклад, літій згорає на повітрі з утворенням оксиду:

4Li + O2 = 2Li2O,

А натрій:

3Na + 2 O 2 = Na2O2 + NaO2.

Оксиди натрію і калію виходить тільки при нагріванні суміші пероксиду з надлишком металу у відсутність кисню:

K2O2 + 2K = 2K2O.

Всі лужні метали з’єднуються з воднем, утворюючи гідриди:

2Na + H2 = 2NaH.

З галогенами, фосфором, сіркою, азотом, вуглецем і кремнієм, відповідні галогеніди, фосфіди, сульфіди, нітриди, карбіди і силіциди:

2Na + S = na 2 s,

2K + Br2 = 2KBr.

Надпероксиди дуже нестійкі при нагріванні:

KO2 → K2O2→K2O.

При взаємодії з водою розкладаються:

4KO2 + 2H2O = 4KOH + 3O2.

З розведеними кислотами відбувається розкладання надпероксида калію на пероксид водню і кисень:

2KO2 + 2HCl = 2KCl + H2O2 + O2.

А з концентрованою:

O2 + H2SO4 = K2SO4 + H2O + O3.

Надпероксид натрію є дуже сильним окислювачем:

2KO2 + S = K2SO4,

4KO2 + 3C = 2K2CO3 + CO2.

Найбільш важлива властивість, що використовується в промисловості, це реакція з СО2:

4KO2 + 2CO2 = 2K2CO3 + 3O2.

З водою утворюються лугів (гідроксиди):

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2,

Na2O + H2O = 2NaOH.

Гідроксиди дуже стійкі до нагрівання, крім Li, який розкладається на оксид і воду:

2LiOH = Li2O + H2O.

Луги – дуже важливі сполуки, в промисловості їх отримують електролізом розчинів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Кисневмісні сполуки лужних металів