Кінетична енергія. Потенціальна енергія

Кінетична енергія тіла (частки) дорівнює роботі, яку тіло здатне здійснити в процесі зменшення своєї швидкості до нуля. Вона дорівнює половині добутку маси. Потенційною енергією називають фізичну величину, яка характеризує здатність системи взаємодіючих тіл здійснити роботу внаслідок зміни взаємного положення тіл (або частин одного тіла). Потенційна енергія не залежить від швидкості. Кінетична енергія може перетворюватися в потенційну, і назад. Закон збереження механічної енергії говорить: якщо між тілами системи діють тільки сили тяжіння і сили пружності, то сума кінетичної і потенційної енергії залишається незмінною. Енергія не виникає і не зникає, а може тільки перетворюватися з одного виду в інший, а також переходити від одного тіла до іншого.

Орбиталью електрона, або електронним хмара називають простір навколо ядра атома, де найбільш ймовірно знаходження цього електрона. Орбіталі різної форми позначають різними буквами: s, р, d і f. Кожен енергетичний рівень в атомі починається з s-орбіталі, що має сферичну форму. На другому і наступних рівнях після однієї s-орбіталі з’являються р – орбіталі гантелеобраз-ної форми.

Таких орбіталей зо три. На кожній орбіталі максимально можуть розміститися два електрони, які мають рівної енергією. Орбіталі d і f мають більш складні форми. Однакову будову зовнішніх енергетичних рівнів періодично повторюється, внаслідок цього періодично повторюються і властивості хімічних елементів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Кінетична енергія. Потенціальна енергія