Кінематика. Переміщення і шлях

Переміщенням в механіці називають вектор (спрямований відрізок прямої), що з’єднує початкову і наступне положення тіла.

Поняття вектора переміщення вводиться для вирішення задачі кінематики – визначити положення тіла в просторі в даний момент часу, якщо відомо його початкове положення.

Припустимо, що точка М рухається по криволінійній траєкторії і в деякі моменти часу t1 і t2 виявляється в точках М1 і М2 відповідно. Вектор Кінематика Переміщення і шлях з’єднує ці два положення і є вектором переміщення. Якщо точку М1 задати радіус-вектором Кінематика Переміщення і шлях, а точка М2 – радіус-вектором Кінематика Переміщення і шлях, то вектор переміщення буде дорівнює різниці цих двох векторів: Кінематика Переміщення і шлях

Шлях – це довжина ділянки траєкторії, пройденого тілом за даний проміжок часу. У загальному випадку модуль вектора переміщення не дорівнює довжині шляху, пройденого тілом за певний проміжок часу, оскільки траєкторія може бути криволінійною, а тіло може змінювати напрямок руху.

Модуль вектора переміщення і шлях можуть бути рівні тільки при прямолінійному русі в одному напрямку. При зміні напрямку прямолінійного руху модуль вектора переміщення буде менше шляху.

При криволінійній русі модуль вектора переміщення теж менше шляху, оскільки хорда завжди менше дуги, яку вона стягує.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Кінематика. Переміщення і шлях