Кількість теплоти – формула

Всі ми знаємо, що змінити внутрішню енергію можна за допомогою теплообміну (теплопередачі). Даний процес відбувається завдяки передачі енергії від більш нагрітого тіла до менш нагрітого без учинення роботи.

У той час, коли в результаті теплообміну, тіло змінило свою енергію, кажуть, що воно отримало деяку кількість теплоти.

Кількість теплоти   формула

Якщо тіло отримує тепло, то кількість теплоти і зміна внутрішньої енергії більше нуля. Якщо ж дані величини негативні, то тіло віддає тепло.

Питома теплоємність речовини

Розглянемо процес, при якому тіло змінює свою температуру, при цьому зміни агрегатного стану не відбувається. У такому випадку кількість теплоти, передане системі для нагрівання тіла на певну кількість градусів, залежить від маси даного тіла. Однак, варто зазначити, що для нагрівання різних речовин однакової маси на однакову кількість градусів, необхідна різна енергія.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Кількість теплоти – формула