Кількість теплоти: доповідь

Мірою зміни внутрішньої енергії в процесі теплопередачі є кількість теплоти. Кількість теплоти позначається буквою Q, одиниця кількості теплоти – джоуль.

Кількість теплоти Q, отримане або віддане тілом масою т в процесі теплопередачі, розраховується за формулою:

Q = cm (T2 – T1),

Де c – питома теплоємність речовини, T2 – початкова температура тіла, T1 – кінцева температура тіла.

Як випливає з наведеної формули, якщо тіло в процесі теплопередачі отримує енергію, то T2> T1 і Q2> 0; якщо тіло віддає енергію, то T2 <0

Питомою теплоємністю речовини називається кількість теплоти, яке потрібно повідомити 1 кг речовини, щоб підвищити його температуру на 1 K (1 ° C). Така ж кількість теплоти віддасть 1 кг речовини при зниженні його температури на 1 K (1 ° C). Одиниця питомої теплоємності – 1 Дж / кг – K.

Питання з цього матеріалу:
Що таке кількість теплоти?
Що таке питома теплоємність речовини?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кількість теплоти: доповідь