КАРТИНИ ПРИРОДИ У ВІРШАХ ІВАНА ФРАНКА – ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

Матеріал уроку. Іван Франко “Дивувалась зима”, “Дрімають села”.

Мета. Вчити дітей правильно, виразно читати поетичні твори, зв’язко висловлювати свої думки; збагачувати словниковий запас; виховувати спостережливість; розвивати уяву, любов до природи.

Обладнання. Ребуси.

Хід уроку

І. Вправи на вдосконалення навичок читання.

1. Розгадування ребусів.

2. Читання прислів’їв.

– Слова, які розгадали у ребусах, вставте у прислів’я.

… ходить по краю та й виганяє птахів із гаю. (Осінь.)

… тому зелениться, хто роботи не боїться. (Літо.)

То сніг, то завірюха, бо вже… коло вуха. (Зима.)

Побачив шпака – знай: … біля порога. (Весна.)

– Прочитайте прислів’я “хвилею” (чергуючи швидкість).

II. Повідомлення теми і мети уроку.

– Сьогодні на уроці ми прочитаємо вірші Івана Франка. В яких він описує картини природи у різні пори року.

III. Опрацювання вірша І. Франка “Дивувалась зима”.

1. Слухання вірша.

– Послухайте, як поет зобразив боротьбу між зимою і весною у вірші “Дивувалася зима…”.

– Чому дивувалася зима? Що їй не сподобалося?

2. Словникова робота.

Скрéсли на

Ледянúх

Цвіт

Посмíли

Ширóкій

Уст

Дунýла з

Дрібнúй

Ріці

Немá на

Запахýщі

Квіткú

– Прочитайте слова кожної колонки, щоразу пришвидшуючи темп.

– Доберіть синоніми до слів “дунула”, “запахущі”.

– Поясніть слова “уста”, “скресли”.

3. Читання вірша учнями вголос “ланцюжком”.

– Як автор змалював зиму? (Як живу істоту.)

4. Робота над змістом вірша.

– Доведіть словами вірша, що зима змальовується як жива істота.

– Як хотіла зима розправитися з першими весняними квітами? Чи вдалося це їй?

– Які слова підтверджують, шо зимі та її силі приходить кінець?

– Прослідкуйте, як наростало здивування зими. Які слова це передають?

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

А) Вправа на правильне інтонування речень.

– Прочитайте усі питальні речення.

Б) Гра “Прочитай рядок до кінця”.

Гру проводять учні: один називає перше слово будь-якого рядка, інший – дочитує рядок і продовжує гру.

В) Прочитати усі дієслова, що змальовують картину протиборства весни і зими.

6. Мовно-логічне завдання.

– Із розсипанки складіть словосполучення із вірша (слова зі словникової роботи).

7. Виразне читання вірша.

– Яким тоном треба читати перші три строфи? (З подивом, здивуванням, питальною інтонацією.) А наступну строфу? (Перші рядки сумно, тихо, а далі – бадьоро і весело.)

IV. Опрацювання вірша І. Франка “Дрімають села”.

1. Виразне читання вірша вчителем.

– Заглянули ми з вами на місце зустрічі зими і весни, а тепер послухайте, як змальовані зміни, що відбуваються в природі й віщують прихід осені, у вірші І. Я. Франка “Дрімають села”.

Учитель в уповільненому темпі читає вірш, потім запитує:

– Про що ж розповів нам поет? Який день описав?

2. Словникова робота.

– Прочитайте у підручнику тлумачення слів “звивавсь” і “загін”.

3. Читання вірша вголос (по строфах).

– Прочитайте першу строфу вірша. З чого видно, що у вірші йдеться про осінь? Який вираз вжитий у переносному значенні? (Дрімають села.) Поясніть його.

– Прочитайте наступну строфу. Що поет пише про садки? Коли таке буває? Як ви розумієте вислів “тихо гріються хатки”?

– Знайдіть рядки зі словом “ще”. Яку думку поета воно підкреслює? А слова “та” і “вже”?

– Який настрій створюють вислови “дрімають села”, “садки дрімають”, “тихо гріються хатки”?

4. Виразне читання вірша.

Учні разом з учителем визначають, що вірш треба читати спокійно, не поспішаючи, ніби міркуючи.

V. Підсумок уроку.

1. Робота в зошитах (с. 38-39, завд. 4-7).

2. Бесіда.

УРОК 65. УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КАРТИНИ ПРИРОДИ У ВІРШАХ ІВАНА ФРАНКА – ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ