Каріотип

Кожному біологічному виду відповідає індивідуальний набір хромосом, який характеризується числом, розмірами і формою. Такий індивідуальний набір хромосом, характерний для конкретного біологічного виду, називається каріотипом. Каріотип – це постійний видовий ознака, сталість якого підтримується закономірностями мітозу і мейозу.
Опис кариотипа зазвичай проводиться в метафазі мітозу, коли хромосоми максимально спіралізують. Використовуючи морфологічні та морфометричні методи, за допомогою комп’ютера описується кількість хромосом, кожній хромосомі підбирається пара, розраховується кількісне співвідношення розмірів плечей хромосоми. Парні хромосоми розташовуються один за одним в міру зменшення їх розміру. Однотипні по морфології хромосоми об’єднуються в групи метацентричної, субметацентріческіе і акроцентріческіх хромосом.
Таким чином проаналізовані каріотипи багатьох тисяч рослин, тварин і людини. Порівняльний аналіз каріотипів використовується в систематиці, антропології, судової медицини.
У соматичних клітинах каріотип представлено диплоїдним набором хромосом, тобто у кожної хромосоми є пара. Такі парні хромосоми називаються гомологічними. У гомологічних хромосомах в одних і тих же локусах розташовані однотипні гени. Парність гомологічниххромосом пов’язана з процесом запліднення, коли ядра статевих клітин зливаються, і в кожній парі гомологічних хромосом одна хромосома має материнське походження, а інша – батьківське. Таке уявлення про диплоїдний набір хромосом і понятті “гомологічні хромосоми” відповідає хромосомної теорії Т. Моргана.
У статевій клітині, як і в будь-якій клітині, що утворилася в результаті мейозу, міститься гаплоїдний набір хромосом, по одній хромосомі з кожної пари.
Диплоїдний набір хромосом позначається 2n, гаплоїдний – 1n. Наприклад, диплоїдний набір хромосом людини 46 (2n), гаплоїдний – 23 (1n), по одній хромосомі з кожних 23 пар.
Аналіз кариотипов чоловічих і жіночих особин більшості живих організмів показав, що їх каріотипи розрізняються по одній парі хромосом. Такі хромосоми називаються статевими. Набір хромосом, однаковий для чоловічих і жіночих особин одного біологічного виду, називається аутосомним набором, або просто аутосомами. Наприклад, у людини 22 пари хромосом є аутосомами, а одна пара хромосом – статевими хромосомами. У жінок статеві хромосоми прийнято позначати латинськими літерами XX, вони досить великі, метацентріческая. У чоловіків статеві хромосоми ХY. Х-хромосома така ж, як і у жінок, то гда ка до Y – хромосома невелика, акроцентріческіе. Проте Х і Y – хромосоми гомологични між собою, у них є гомологічні ділянки, які містять однотипні гени, що визначають не статевий, а звичайні соматичні ознаки.
Далі розглянемо докладніше поняття “каріотип” на прикладі кариотипа людини.

Питання
1. Що таке каріотип?
2. Як ви думаєте, чи будуть відрізнятися каріотипи людей, що проживають в Африці і на півночі Європи?
3. За якими параметрами характеризується каріотип?
4. Що таке диплоїдний набір хромосом? В яких клітинах він зустрічається?
5. Що таке гаплоїдний набір хромосом?
6. Що таке статеві хромосоми?
7. Що таке гомологічні хромосоми?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Каріотип