Йоганн Вольфганг Гете. “Вільшаний король”. Роль Й. В. Гете в історії Просвітництва. Міфологічний зміст образів вірша “Вільшаний король” – І семестр

Мета: формування предметних компетентностей: визначити місце ліричних творів у творчому доробку Гете; тематику та головні думки; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв’язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: виховувати прагнення літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього, презентація.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Виразне читання поезії Гете “Травнева пісня” в перекладі М. Зерова

2. Евристична бесіда

– Який настрій, які емоції відчутні в поезії?

– Які почуття охоплюють ліричного героя?

3. Колективне складання паспорту-характеристки поезії

Паспорт-характеристка поезії

Автор

Й. В. Гете

Назва

“Травнева пісня”

Рік написання

1771

Літературний рід

Лірика

Жанр

Елегія

Віршовий розмір

Двостопний ямб

Різновид

Інтимна, пейзажна

Тема

Значення любові у житті людини. Світосприйняття закоханого

Ідея

Зображення кохання через образи природи

Мотиви

Замилування природою і щасливі любовні переживання

4. Слово вчителя

– “Травнева пісня” – це справжній вибух радості, яка охопила поета, коли він закохався у Фредеріку Бріон. Поет переносить на природу свій радісний настрій і таким чином витворює власний автопортрет. Ліричний герой Гете постає в органічному злитті з природою. Лірика Гете цього періоду життєрадісна, близька до народної поезії, сповнена пантеїстичних настроїв. Водночас у нього з’‎являються твори, де вже не природа, а сам ліричний герой є для себе джерелом духовної сили, морального закону і самодостатності. Тож зараз мова піде про поезію “Прометей”, в основі сюжету якої – конфлікт Прометея із головним богом-олімпійцем – Зевсом.

5. Виразне читання твору Гете “Прометей”

6. Перегляд презентацій

7. Порівняльний аналіз образу Прометея в Есхіла та Гете

Есхіл (трагедія “Прометей закутий”.)

Гете (“Прометей”.)

Прометей в античній літературі постає як благодійник та заступник, борець, альтруїст, що мужньо страждає заради щастя прийдешнього покоління

У творчості Гете з’‎являється образ бунтаря, який протестує проти будь-якого тиску й тиранії. Його Прометей – це творець, майстер, художник, втілення нестримної творчої енергії

Висновок. Гетевський Прометей, на відміну від есхілового, не страждалець, а богоборець, творець та наставник первісних людей, який уболіває за їхню долю. Він не володар над людьми, а мудрий учитель.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Літературний диктант

1. У поезії “Травнева пісня” показано закоханість у… (життя, дівчину).

2. Якій поезії Гете притаманний дух бунтарства? (“Прометей”.)

3. Яким розміром написана поезія “Прометей”? (Вільним.)

4. Які два мотиви звучать у поезії “Травнева пісня”? (Замилування весняною природою і щасливі любовні переживання.)

5. Балада – це… (невеликий ліро-епічний твір із драматично напруженим сюжетом).

6. Тема балади “Вільшаний король”. (Страх людини перед таємничими силами природи.)

7. Які два плани має балада “Вільшаний король”? (Реальний і фантастично – міфологічний.)

8. Лірика Гете пов’‎язана з традиціями… (народної поезії).

9. Задум балади “Вільшаний король” пов’‎язаний із.. (данськими народними баладами).

10. У якій формі побудована балада “Вільшаний король”? (У формі діалогу батько – син, вільшаний король – маленький хлопчик.)

11. Яким розміром написана поезія “Травнева пісня”? (Ямбом.)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Виразно читати, аналізувати вірші Гете.

2. Творче завдання. Підготувати повідомлення або презентацію “Образ Прометея у мистецтві” (1-ша група – література, 2-га група – музика, 3-тя група – живопис, 4-та група – скульптура).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Йоганн Вольфганг Гете. “Вільшаний король”. Роль Й. В. Гете в історії Просвітництва. Міфологічний зміст образів вірша “Вільшаний король” – І семестр