ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ – ОСКАР УАЙЛЬД – ПРИРОДА І ЛЮДИНА

Я вдячний, що із року в рік

Росту я в лад природі…

Йоганн Вольфганг Гете

ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ   ОСКАР УАЙЛЬД   ПРИРОДА І ЛЮДИНА

Сторінки життя і творчості

Йоганн Вольфгапг Гете завжди відчував зв’‎язок не тільки з рідною Німеччиною, а й з Усесвітом.

Він народився 28 серпня 1749 р. в заможній родині юриста Йоганна Каспара. Батько приділяв велику увагу вихованню дітей. Під керівництвом домашніх учителів майбутній поет опанував грецьку, латинську, французьку, англійську та італійську мови. Змалку навчився грати на клавесині й віолончелі, малювати, фехтувати, їздити верхи, танцювати, добре орієнтувався у всесвітній історії та історії мистецтва.

У 16 років Гете вступив на юридичний факультет Лейпцизького університету. Здобув юридичну освіту в Страсбурзькому університеті. Ці заклади й тепер є всесвітньо відомими. Однак головним покликанням Гете була література. З ранніх літ він вивчав фольклор і захоплювався пізнанням природи. Він уважав, що мистецтво має наблизитися до природи, а людина повинна вчитися в природи мудрості й гармонії.

ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ   ОСКАР УАЙЛЬД   ПРИРОДА І ЛЮДИНА

Університет, де навчався Й. В. Гете. м. Страсбург (Німеччина)

1775 р. Гете приїхав у м. Веймар на запрошення герцога Карла Августа Веймарського. Герцогу було 18 років, Гете – 26. Митець став радником і товаришем юного герцога, але водночас виконував й важливі громадські доручення – був міністром шляхів і військовим міністром. Гете намагався своєю державною діяльністю вдосконалювати життя людей, поліпшувати устрій маленького герцогства. Він писав: “Треба поливати власний сад, якщо ми не можемо дати дощу всій землі”. У Веймарі Гете створив багато поетичних шедеврів, у тому числі й “Нічну пісню подорожнього”. У цьому місті він познайомився з іншим видатним німецьким поетом – Фрідріхом Шиллером, їхня дружба тривала понад десять років. У Веймарі Гете заснував Національний театр, що працює до сьогодні.

Гете був не тільки визначним митцем, а й науковцем. Він серйозно цікавився різними науковими галузями – геологією, біологією, мінералогією. Крім того, його інтереси сягали й філософії. Він намагався дати пояснення вічним питанням людського буття; що таке природа, як пов’‎язані людина та довколишній світ, у чому полягає сенс життя особистості тощо. Усі ці проблеми знайшли відображення в його безсмертних творах – віршах, п’‎єсах, романах. Він уважав, що мистецтво має відкрити людині й людству смисл життя, спонукати до пошуку прекрасного в собі й у світі.

Природа стала провідною темою у творчості Гете. У статті “Природа” він із захопленням писав: “Природа! Ми нею оточені й охоплені – непереможно, нам не вийти з неї… Тільки через любов наближуються до неї. Вона добра – я славлю її в усіх її творіннях!”

ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ   ОСКАР УАЙЛЬД   ПРИРОДА І ЛЮДИНА

Будинок Й. В. Гете в саду. м. Веймар (Німеччина)

Тема – коло подій, життєвих явищ, змальованих у творі (тобто те, про іцо йдеться в художньому творі); тема або низка тем розкриваються у творі в органічному зв’‎язку з проблемою, яка з них постає й потребує осмислення.

Ідея художнього твору – його провідна думка, емоційна спрямованість (тобто тс, що утверджується, проголошується митцем).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ – ОСКАР УАЙЛЬД – ПРИРОДА І ЛЮДИНА