ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ. НІЧНА ПІСНЯ ПОДОРОЖНЬОГО. ЗОБРАЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІЗНИХ СФЕР ПРИРОДИ Й ЛЮДИНИ В ПОЕТИЧНОМУ ТВОРІ

Мета: здійснити текстуальний аналіз вірша Йоганна Вольфганга Гете “Нічна пісня мандрівника”, закцентувати увагу п’ятикласників на особливостях взаємозв’язків між описом природи та станом людської душі; вчити п’ятикласників виразно читати віршований твір, аналізувати його художні світи, характеризувати засоби художнього зображення природи у поєднанні зі смислом твору; розвивати вміння відчувати та визначати настрій вірша та стан ліричного героя, порівнювати віршовані та музичні пейзажі; поглибити знання учнів про художні світи літератури – світ людини та світ природи, світ реальний та світ літератури; працювати над поглибленням літературознавчих понять тема твору, головна думка, настрій, провідний мотив, лірика, пейзаж, епітет.

Обладнання: портрети Й. В. Гете, М. Ю. Лєрмонтова, фрагменти музичної п’єси Ф. Шуберта за мотивами вірша Й. В. Гете “Нічна пісня подорожнього”, текст вірша Гете у різних варіантах перекладу.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення і запис теми уроку

Ми продовжуємо працювати в просторі великої теми курсу світової літератури у 5 класі “Природа і людина”. Сьогодні ми переносимося до Німеччини XVIII століття, де створював свої поетичні шедеври видатний німецький поет, письменник, мислитель Йоганн Вольфганг Гете. Це наше перше знайомство з видатним митцем, чиї творчі здобутки увійшли до скарбниці світової літератури. Йому належить і саме поняття “світова література”.

III. Текстуальне дослідження вірша Й. В. Гете “Нічна Пісня подорожнього” (переклади Г. Кочура та М. Бажана)

Заздалегідь підготовлені учні напам’ять читають вірш Й. В. Гете “Нічна пісня подорожнього” на фоні фрагменту музичної п’єси Ф. Шуберта, створеної за мотивами цієї поезії Гете.

Видатний німецький поет XVIII-XIX століття Йоганн Вольфганг Гете був закоханий у природу рідної країни, багато подорожував шляхами Німеччини. Вірш “Нічна пісня подорожнього” був написаний в 1780 році неподалік від Ільменау в мисливській сторожці на вершині гори, де Гете зупинився перепочити (поетові йшов 31-й рік). Опинившись на лоні природи, поет знову відчув приплив творчих сил, усвідомив власну єдність з вічним і водночас молодим світом Природи. Від такого спілкування з природою й народжуються вірші, яким судилося стати гімном її величі та шедеврами світової літератури.

Аналіз вірша Гете “Нічна пісня подорожнього”

– Яке враження справив на вас вірш Гете? Яким настроєм він сповнений?

– Яка картина світу природи постає перед читачем у віші Гете? Аргументуйте прикладами з тексту.

– Які образи вас привабили найбільше? Чим?

– Визначте провідний настрій поезії Гете? (Спокій в природі, неспокій людини, що знаходиться в дорозі. Ключ до розуміння цієї ситуації дає сам автор, назвавши свій вірш “Нічна пісня подорожнього” (“Нічна пісня мандрівника”.)

Порівняйте текст оригіналу з художніми перекладами твору. Хто із перекладачів найбільш точно відтворив оригінал вірша? Знайдіть спільне і відмінне в художніх перекладах твору.

– З біографії Гете відомо, що у 1831 році, за рік до смерті, поет знову відвідав мисливську сторожку, в якій понад п’ятдесят років тому створив свій шедевр – “Нічну пісню подорожнього”. Прочитавши на дверях вірша, написаного олівцем, Гете з сумом промовив: “… зачекай ще трохи, відпочинеш і ти”. Як ця інформація додає смислових нюансів до розуміння вірша Гете? Який відпочинок чекає на мандрівника? Чи йдеться лише про відпочинок після тяжкої подорожі? Чи, можливо, йдеться про відпочинок як про завершення людського життя? Обгрунтуйте свої міркування.

“Нічна пісня подорожнього” перекладена майже усіма мовами народів світу.

Для прикладу можна використати російськомовні переклади та переспіви “Нічної пісні подорожнього” Гете відомих російських поетів XIX-XX століть (переспів Михайла Лєрмонтова “Из Гете” (“Горные вершины”, переклади Інокентія Анненського та Валерія Брюсова). Зарані підготовлені учні читають напам’ять вірші Лєрмонтова, Брюсова та Анненського згідно з хронологією їх створення.

– Який із україномовних та російськомовних варіантів “Нічної пісні подорожнього” Гете, що звучали на уроці, по-вашому, є найближчим до оригіналу? Який із них є творчою інтерпретацією вірша Гете, більш схожою на оригінальний твір, ніж на переклад? Обгрунтуйте свої висновки, спираючись на підрядник.

Вірш Йоганна Вольфганга Гете у свій час надихав не тільки поетів, але й мав вплив на музикантів. Фрідріх Шуберт створив за мотивами вірша Гете музичну п’єсу. Ця мелодія була однією з улюблених видатного російського поета Михайла Юрійовича Лєрмонтова. Саме музика Шуберта спонукала Лєрмонтова звернутися до вірша Гете, за яким він і створив власну ліричну мініатюру “Из Гете” (вірш більш відомий під назвою “Горные вершины…”).

– Наш урок розпочався виразним читанням вірша Й. В. Гете на фоні музики Ф. Шуберта. Прослухаємо ще раз фрагмент музичної п’єси та спробуємо висловити своє враження від втілення теми природи за допомогою музики. Які співзвучності мелодії п’єси Шуберта та рядків вірша Гете ви помітили? Які мотиви вразили вас найбільше? Спробуйте пояснити чому?

– Учням пропонується прочитати “Нічну пісню мандрівника” у перекладі М. Бажана, “Нічну пісню подорожнього” у перекладі Г. Кочура та “Из Гете” М. Лєрмонтова. Який із віршів здається вам більш милозвучним, чому?

На завершення пропонується прослухати романс А. Рубінштейна на вірш М. Лермонтова “Горные вершины…” та висловити своє враження від музичного твору.

IV. Підбиття підсумків.

V. Домашнє завдання

Вивчити напам’ять вірш Й. В. Гете “Нічна пісня подорожнього”.

Прочитати с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ. НІЧНА ПІСНЯ ПОДОРОЖНЬОГО. ЗОБРАЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІЗНИХ СФЕР ПРИРОДИ Й ЛЮДИНИ В ПОЕТИЧНОМУ ТВОРІ