ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ 1749-1832 – ПРОСВІТНИЦТВО

Сторінки життя та творчості

Йоганн Вольфганг Гете прославився як поет, драматург і філософ. Він жив у добу Просвітництва, і саме в його творчості якнайкраще втілено дух цієї епохи з її ідеалами – свобода, природа, розум, служіння суспільству. У спадщині Й. В. Гете поєдналися різні художні напрями – просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм. Його творчість містить також виразні ознаки нової історико-літературної доби – романтизму.

Письменник розробив оригінальну концепцію щодо природи, у якої, на його думку, людство має завжди вчитися. Тому чимало творів митця присвячено природі та природним явищам. Найвідомішим твором Й. В. Гете є трагедія “Фауст”, але він зробив значний внесок й у розвиток ліричних форм. Тривалий час митець жив у німецькому місті Веймарі, де творча співпраця й роздуми про майбутній розвиток культури та людства зблизили його з іншим великим митцем Німеччини – Фрідріхом Шиллером. “Веймарська класика” – термін, який увійшов у широкий обіг завдяки діяльності Й. В. Гете й Ф. Шиллера.

Грані художнього твору

На спадщині Й. В. Гете позначилося його захоплення ідеями німецького угруповання “Буря і натиск” (“штюрмери”). Представники цієї течії оспівували природу, свободу та героїв – геніїв, від яких, на думку митців, залежить розвиток людства. У природі Й. В. Гете вбачав утілення розуму й вільного життя, тому люди мають дослухатися до природних законів і узгоджувати з ними закони суспільні. Проникати в таємницю природи для письменника означало проникнути й у таємницю світового буття. Людина постійно має пізнавати навколишній світ, але в ньому чимало залишається нерозгаданого.

У фокусі критики

“У постаті Й. В. Гете німецький народ і весь світ отримав генія, котрий, як Прометей, вів людство до світлих ідеалів” (І. Франко).

“Природа в Й. В. Гете постає різноманітною, несподіваною, щедрою на дива, часом навіть грізною й страшною” (Б. Шалагінов).

Зустріч із текстом


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ 1749-1832 – ПРОСВІТНИЦТВО