Ієрархічна будова біосфери

Відомий російський еколог М. Рей-мерс (1990) виділяє вісім ієрархічних рівнів у структурі біосфери: біогеоценоз – біокомплекс – біолокус – біозона – біорбіс – царство – террабіосфера – біосфера. В. Кучерявий (2001), критично аналізуючи ієрархічну систему біосфери М. Реймерса, вказує на два підходи в її виділенні (фізико-географічний і біотичний), які утворюють єдиний “екологічний стрижень ієрархії екосистеми біосфери”. Доцільність саме такого підходу обгрунтовував відомий вітчизняний вчений, академік П. Погребняк (1975), а деякі вчені (К. Геренчук, С. Кукурудза, 1977) намагалися об’єднати ці два підходи і розробити узгоджену систему таксономічних одиниць фізико-географічних, геолого-гео-морфологічних, гідро-кліматичних та біотичних систем, виділивши сім ієрархічних рівнів у структурі географічної оболонки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ієрархічна будова біосфери