Іван Карпенко-Карий. Трагікомедія “Сто тисяч” – класичний взірець українського театру корифеїв

Тема. Іван Карпенко-Карий. Трагікомедія “Сто тисяч” – класичний взірець українського театру корифеїв

Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити ними, викликати інтерес до драматургії та театру; розвивати образне та критичне мислення, уміння складати план статті підручника та розповідати за ним, визначати головні риси, узагальнювати та робити висновки, висловлювати свої судження; виховувати почуття поваги до загальнолюдських цінностей, прагнення до духовно багатого життя.

Теорія літератури: драматичний твір, комедія, трагікомедія.

Обладнання: портрет письменника, видання його творів, ілюстрації до них, фрагменти кінофільмів, записів вистав сучасних театрів (“Сто тисяч”, 1957, режисер В. Іванов).

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

Анкета-характеристика письменника.

Ім’я, по батькові, прізвище – Іван Карпович Тобілевич

Псевдонім – Іван Карпенко-Карий

Роки життя – 1845-1907

Місце народження – с. Арсенівка Бобринецького повіту Херсонської губернії, поблизу Єлисаветграда (нині – Новомиргородський район Кіровоградської області)

Батьки – батько – Карно Адамович Тобілевич, управитель поміщицького маєтку; мати – Євдокія Зіновіївна Садовська, із колись вільного козацького роду, який потрапив у кріпацьку залежність, тому чоловік викупив її з кріпацтва

Освіта – Бобринецьке повітове училище

Рід занять – писар у канцелярії, у Бобринецькій ратуші, на державній службі в повітовому суді канцелярський служитель третього розряду

Захоплення – театральна діяльність, драматургія

Сімейний стан – одружений, дружина – дворянка Надія Тарковська, діти – Галя, Назар, Юрко, Орися.

Основні твори – 18 п’єс і 3 незакінчених уривки

ü Експрес-опитування.

1. Корифей – це…

2. До театру корифеїв входили І. Карпенко-Карий, …

3. Перший театр корифеїв створений у…

4. Засновником першого театру був…

5. Важливу роль у першому театрі відіграла родина…

6. Акторсько-режисерський склад родини Тобілевичів – це…

ü Проблемне запитання.

– Які риси характеру, вчинки, дії І. Тобілевича могли б стати взірцем для сучасної молоді?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Вступне слово вчителя.

“Сцена – мій кумир, театр – священний храм для мене”,- говорив Іван Карпенко-Карий. Це дійсно так: писав п’єси, грав ролі, усіляко дбав про розвиток національного театру, уважав, як

І великий Шекспір, що драматичним словом можна привести людину до катарсису, поліпшити її натуру. Із твором, який висвітлює найбільші тривоги драматурга за людську душу, ми ознайомимося на сьогоднішньому уроці.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Розповідь учителя (або повідомлення учня)

ІСТОРІЯ НАПИСАННЯ ТВОРУ “СТО ТИСЯЧ”

Одного разу, перебуваючи під наглядом поліції в станиці Костянтинівська, Іван Карпенко-Карий був свідком того, як біля трактиру, у якому, як на біржі, відбувалася купівля-продаж, підписувались векселі, переходили з рук до рук гроші, збиралося багато бурлак, які розповідали про те, як багатого глитая обдурили шахраї, продавши замість фальшивих грошей прості папірці.

– Ото робота! Сто тисяч! – захоплювався меткий купчик, що не раз підсідав за стіл до Івана Карповича, запрошуючи його до себе в прикажчики.

Почута історія дала драматургу матеріал для роботи.

“Ці люди напрошуються дійовими особами комедії, яку варто назвати вагомим словом “Гроші”,- ділився він думками з дружиною Софією Віталіївною.- Всюди гроші, гроші, гроші… Увірвалася у життя хлібороба хвороблива жадоба грошей, спотворюючи побут і людські взаємини. Треба писати комедію на цю тему, картати ненажер, моральних виродків. Без сатири не може бути прогресу!”

1889 року І. Карпенко-Карий написав перший варіант комедії “Гроші”, яку через цензуру переробив і доповнив, а 1890 року надіслав до друку під іншою назвою – “Сто тисяч”.

У комедії “Сто тисяч” відображено картини життя кінця XIX ст. Після реформи 1861 року почалося розшарування селянства. З одного боку зростало число безземельних наймитів, а з другого – сільських багатіїв, що й стало об’єктом зображення у творі. До речі, про махінації шахраїв із фальшивими грошима повідомляла газета “Елисаветградский весник”. У 80-х роках XIX століття тут дійсно активно діяла зграя злочинців, які оббирали засліплених жадобою до багатства місцевих господарів, продаючи їм нібито фальшиві гроші.

ü Виразне читання за ролями І умовної частини трагікомедії “Сто тисяч” (орієнтовно – Дія І).

ü Словникова робота, обмін враженнями.

ü Евристична бесіда, виконання завдань творчого характеру.

– Як ви зрозуміли, у які часи проходить дія твору, хто такі Невідомий, Копач, які стосунки існують між Романом та Мотрею?

– Складіть “ремарку” до прочитаного уривка, указавши час дії, місце, обстановку (можливо, які декорації поставили б ви на сцені, якби були режисером).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Завдання аналітичного характеру.

Прокоментуйте висловлювання Івана Франка про драматурга І. Карпенка-Карого:

“…Чим він був для України, для розвою її громадського та духовного життя, се відчуває кожний, хто чи то бачив на сцені, чи хоч би лише читав його твори; се зрозуміє кожний, хто знає, що він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література…”

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати зміст І умовної частини п’єси “Сто тисяч”, уміти переказувати, коментувати, висловлювати свої думки та враження; групою підготувати інсценівку, виступивши в ролі сценаристів, режисерів, акторів.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Інтерактивна вправа “Займи позицію”.

– Проблема грошей у наш час дуже актуальна.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Іван Карпенко-Карий. Трагікомедія “Сто тисяч” – класичний взірець українського театру корифеїв