Італійська література XVIII століття – Просвітництво у країнах Західної Європи

На жаль, у XVIII столітті Італія, яка була лідером епохи Відродження, залишалась політично роздробленою, економічно слабкою, привабливою для завойовників. Усе XVII століття і перші десятиріччя XVIII ст. – це був час глибокого занепаду італійської культури, а Просвітництво в Італії розвинулося порівняно пізно, тому там не було послідовної зміни літературних напрямків. Просвітницький класицизм тут зародився майже одночасно із сентименталізмом, часто риси цих напрямів дивним чином переплітались у творчості одного митця.

У добу Просвітництва в італійській літературі був поширений роман, а також комедія dell’arte, яка мала актуально-сатиричний, викривальний характер.

Найвизначнішими драматургами Італії XVIII ст. були Карло Гольдоні та Карло Гоцці. Гольдоні зазнав великого впливу комедій Мольєра та англійської літератури вісімнадцятого століття. Він обрав справою свого життя реформування італійської комедії, перетворення її з комедії масок на реалістичну соціальну комедію. Справа ця була непростою, бо драматурга цькували, звинувачували у відсутності патріотизму, у наслідуванні французьких зразків тощо. Найвідоміші його твори “Слуга двох господарів”, “Буркотун-благодійник”, “Хитра вдова” та інші. Загалом він написав пона дві сотні драм. Останні роки життя Гольдоні присвятив роботі над мемуарами.

Інший італійський драматург Гоцці став улюбленцем глядачів завдяки казковій п’єсі “Любов до трьох апельсинів”, в якій висміяв усі нововведення Гольдоні у драматургії. Він вважається передтечею романтизму, бо намагався увести в театр фантастику та поезію, показати на сцені великі пристрасті і сильні шляхетні почуття.

Висновки. Доба Просвітництва внесла великі зміни у світогляд європейців XVIII століття, позначилася на філософських переконаннях, наукових поглядах, естетичних і морально-етичних законах того часу. Поява на літературному полі представників класицизму, рококо і сентименталізму зумовила інтерес у суспільстві до проблем громадського життя, приватних стосунків, до внутрішнього психологічного світу особистості, емоційного сприйняття нею подій і явищ реального життя. Письменники-просвітники Англії пропонували як спосіб існування пошук нового і невідомого, створили образ спостережливого героя, який бореться за виживання і викриває недоліки суспільства. І не було важливо, представник він народу чи аристократії. Французька література вісімнадцятого століття підіймала питання виховання особистості, прагнула просвітити монархів, боролася за інтелектуальний поступ нації. Своїм літературним бунтарством прославилась Німеччина – батьківщина “Бурі і натиску”, яка спрямувала зусилля на дослідження народної творчості, а її літературні кумири підіймали проблеми єдності і захисту батьківщини, зворушували сучасників великими пристрастями своїх героїв і замислювалися над сенсом життя людини та значенням її нових відкриттів.

Список літератури

1. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 292 с.

2. Гавришків Б. Готгольд-Ефраїм Лессінг / Б. Гавришків // Лессінг Г.-Е. Мінна фон Барнгельм. Емілія Галотті. Лаокоон. – Київ: Дніпро, 1976. – С. 5-15.

3. Наливайко Д. Гете: від “Геца” до “Егмонта” / Д. Наливайко // Гете Й.-В. Гец фон Берліхінген із залізною рукою. Егмонт. Страждання молодого Вертера. – Київ: Дніпро, 1982. – С. 5-21.

4. Мізін К. І. Історія німецької літератури: від початків до сьогодення: навч. посібник для студентів-германістів / К. І. Мізін. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 336 с.

5. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете: життя, філософія, творчість / Б. Б. Шалагінов. – Харків: ТОВ “Веста”; Вид-во “Ранок”, 2003. – 288 с.

6. Ніколенко О. М. Бароко, класицизм, просвітництво: Література XVII-XVIII ст.: посібник для вчителя / О. М. Ніколенко. – Харків: ТОВ “Веста”; Вид-во “Ранок”, 2008. – 225 с.

Тести

1. Яка європейська країна вважається батьківщиною сентименталізму:

А) Італія;

Б) Франція;

В) Англія;

Г) Німеччина?

2. Хто автор відомого роману “Робінзон Крузо”:

А) Д. Дефо;

Б) Сервантес;

В) Дж. Свіфт;

Г) Лессінг?

3. Кому належить роман-сатира на суспільство “Мандри Гуллівера”:

А) Д. Дефо;

Б) Дж. Свіфту;

В) О. Попу;

Г) Ж.-Ж. Руссо?

4. Хто із названих авторів є поетом-співцем Шотландії та її працьовитих селян:

А) Лорнс Стерн;

Б) Томас Грей;

В) Роберт Бернс;

Г) Річард Шерідан?

5. Під яким літературним псевдонімом працював французький просвітитель Франсуа Марі Аруе:

А) Бомарше;

Б) Вольтер;

В) Дж. Свіфт;

Г) Р. Бернс?

6. Хто автор публіцистичної скандальної книги “Листи, написані з Лондона про англійців”:

А) Д. Дефо;

Б) Вольтер;

В) Ж.-Ж. Руссо;

Г) Р. Бернс?

7. Хто із французьких просвітників був ув’язнений за працю “Лист про сліпих для повчання зрячим”:

А) Д. Дідро;

Б) Ж.-Ж. Руссо;

В) Д. Дефо;

Г) Вольтер?

8. Перу якого драматурга належать комедії “Севільський цирюльник” і “Весілля Фігаро”:

А) Лафонтену;

Б) Бомарше;

В) Мольєру;

Г) Дідро?

9. Кого із німецьких просвітників називають батьком німецької літератури:

А) Лессінга;

Б) Клопштока;

В) Віланда;

Г) Шіллера?

10. Хто автор роману “Страждання молодого Вертера”:

А) Гете;

Б) Лессінг;

В) Гердер;

Г) Шіллер?

Практичне завдання до теми

Прочитайте поезію Роберта Бернса у перекладі І. Франка:

Трагічний уривок

Мені вас жаль, безпомічнії люди,

Котрих жаліти навіть уважають

Гріхом святоші. Я вам спочуваю,

Ви бідні, ви погорджені, без роду,

Бездомні волоцюги, хоч би вас

Загнала в нужду й власная провина.

Адже ж не будь у мене добрих другів,

Хто зна, чи я б не був, як ви, пішов

У пропасть, у поталу і погорду,

Чи я б не був найгірший, найбідніший.

Бо ти, могучий Боже, що Тебе

Я ображав, Ти в своїй доброті

Надав мені тих своїх дарів більше,

Ніж всім товаришам; та я надмірно

Їх надужив, остільки ж нікчемніше

Від простого злочинця, скільки більше

Від нього сил одержав я високих.

Дайте відповідь на запитання:

– До якого суспільного прошарку виявляє співчуття і жаль ліричний герой поета?

– Кому ліричний герой завдячує тим, що сам не потрапив у життєву прірву?

– Які емоції автора передає вірш?

Завдання для дискусій і обговорень

Діяч епохи Просвітництва Дені Дідро наголошував: “Коли чоловіки зневажливо ставляться до жінки, це майже завжди показує, що вона перша забулась у своїх стосунках із ними”.

Дайте відповідь на запитання:

– Чи поділяєте ви думку про те, що причина зневажливого ставлення до жінки з боку чоловіків переважно криється в ній самій? Умотивуйте свою відповідь.

Запитання для самоконтролю

1. У чому специфіка мистецтва і літератури епохи Просвітництва? Яка їх відмінність від ренесансних естетичних переконань?

2. Яка головна думка роману Даніеля Дефо “Робінзон Крузо”? У чому повчальність цього твору?

3. Які суспільні, політичні явища та людські моральні якості знайшли своє висвітлення в сатиричному романі Джонатана Свіфта “Мандри Гуллівера”?

4. Які основні мотиви поетичної творчості шотландця Роберта Бернса?

5. Які суспільні й естетичні переконання мали представники німецького літературно-політичного руху “Буря і натиск” (так звані “штюрмери”)?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Італійська література XVIII століття – Просвітництво у країнах Західної Європи