Історичний колорит і романтика пригод у творі. Вплив реальних історичних подій, соціального статусу і національності на долю людину. (Продовження теми) Контрольна робота (початковий, середній та достатній рівні) – ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ – I семестр

Мета: продовження знайомства зі змістом роману, образами героїв; робота над удосконаленням вміння сприймати великий за обсягом твір на історичну тематику, вільно орієнтуватися у тексті; вдосконалення навичок текстологічного аналізу твору; перевірка знань учнів; виховання культури зв’язного мовлення, культури усного та писемного мовлення: логічність, послідовність, доказовість, емоційність, розвиток уміння складати розповідь за планом-запитаннями.

ХІД УРОКУ

І. Слово вчителя

– Минулого уроку ми закінчили “Мозковий штурм” твердженням, що історичні події, соціальний статус людини, її національність значно впливають на формування особистості, на долю людини. Ми довели це на прикладі персонажів роману В. Скотта “Айвенго”: Ричарда Левове Серце, Седрика Сакса, Ательстана Конінгбурзького, Ісаака і Бріана де Буагільбера.

Але ми також сказали, що й від самої людини залежить її доля, що людина теж може впливати на події. Сьогодні ми послухаємо звіт групи, яка добирала матеріали про Локслі та Вамбу

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Продовження “Мозкового штурму” за планом-запитанням (картки-підказки видаються вчителем на вимогу представників груп).

1. Локслі

1) Соціальний статус героя, його фінансовий стан. Чи обіймає він певну посаду?

Підказка:

Йомен. Ватажок лісових розбійників.

2) За яких обставин ми вперше з ним зустрілися і що побачили під час першого знайомства?

Підказка:

Турнір. Змагання стрілків. Відповідь принцові Джону.

3) Коли Локслі виказує свою приналежність до певних політичних сил? Підказка:

Звістка про полонення Седрика.

Допомога Чорному Лицареві.

4) Хто маскується під іменем Локслі? Чому він не відкриває справжнього ім’я королю?

Підказка:

Він герой англійських середньовічних балад…

5) Чому ми говоримо, що він відповідає за свою долю та долю інших? У чому полягає головна причина його активного втручання у події?

6) Як автор ставиться до героя?

2. Вамба

1) Соціальний статус, походження, фінансовий стан.

Підказка:

Напис на нашийнику.

Початок ультиматуму.

2) Чи завжди його поведінка відповідає його становищу?

Підказка:

Розмова з Гуртом.

Захист Гурта і його собаки.

“Щит” Вамби двічі: перед початком турніру і під час повернення.

3) Чому саме Вамба вирушає у замок на розвідку? Чим продиктоване його рішення?

Підказка:

Пропозиція Вамби, ставлення до Седрика й Ательстана.

4) Яке слово, по відношенню до себе, часто вживає Вамба? Чи відповідає воно його суті?

Підказка:

Діалог у домі Седрика, захист друга.

“Щит” Вамби.

Подорож з Ричардом, ріг.

Під час звільнення Гурта.

5) Чи можна сказати, що цей герой сам обирає свою долю і впливає на події? Заради чого він це робить?

6) Як автор ставиться до героя?

III. Висновок

Учитель. Крім названих факторів, що впливають на долю людини, на формування її особистості, треба враховувати ще й активну життєву позицію самої людини. Це притаманне не тільки особам високого походження та соціального і фінансового стану, але й простим людям. Найкращий поштовх для активного втручання у події – боротьба за справедливість, людяність, патріотична ідея.

IV. Перевірка знань учнів

Контрольна робота (початковий, середній, достатній рівень)

I варіант

Початковий рівень (1-4 б.)

1. Події якого часу зображено у творі? (1 б.)

2. Хто маскується під іменами:

А) Чорний Ледар; (1 б.)

Б) Лицар, Позбавлений Спадку; (1 б.)

В) Локслі? (1 б.)

Середній рівень (5-7 б.)

Коротко опишіть гостей за вечерею у Седрика та їхні розмови. (3 б.)

Достатній рівень (8-9 б.)

Скільки разів зустрічалися у двобої Айвенго і Бріан де Буагільбер? Розкажіть про їхню боротьбу. (2 б.)

II варіант

Початковий рівень (1-4 б.)

1. Між ким точиться боротьба за владу в Англії? (1 б.)

2. Хто маскується під іменами:

А) Лицар Висячого Замку; (1 б.)

Б) Сакс; (1 б.)

В) Левове Серце? (1 б.)

Середній рівень (5-7 б.)

Назвіть основні події, пов’язані з полоном Седрика та його близьких у замку. (3 б.)

Достатній рівень (8-9 б.)

Скільки разів зустрічалися у двобої Айвенго і Бріан де Буагільбер? Розкажіть про їхню боротьбу. (2 б.)

V. Домашнє завдання

Підібрати матеріали для розповіді про Айвенго.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Історичний колорит і романтика пригод у творі. Вплив реальних історичних подій, соціального статусу і національності на долю людину. (Продовження теми) Контрольна робота (початковий, середній та достатній рівні) – ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ – I семестр