Історичні умови, філософське та естетичні підгрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму – БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Мета:

– Навчальна: ознайомити учнів з літературним напрямом класицизму, його особливостями, основними правилами, причинами виникнення;

– Розвивальна: розвивати навички усного мовлення та конспектування;

– Виховна: виховувати естетичний смак; викликати інтерес учнів до теми.

Тип уроку: проблемний урок з елементами дослідницької роботи.

Обладнання: портрети Людовіка XIII та Людовіка XIV, кардинала Рішельє, П’єра Корнеля, Жана Расіна, Жан Батиста Мольера; репродукції картин французьких художників XVII ст. із зображенням Версалю та знаті; мультимедійні матеріали.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Охочі учні зачитують написані вдома твори-роздуми (або уривки з них).)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

– Доба бароко, з якою ми ознайомилися на попередніх уроках, була добою великих містиків та філософів-ідеалістів. Та не всі мислителі та митці кінця XVI – початку XVII ст. тяжіли до бароко, тобто зосереджували свою увагу на складності, парадоксальності, непевності буття. Паралельно з ірраціональною бароковою свідомістю формується принципово нова – раціональна, яка виробила інший підхід до людини. Сьогодні уроку ми ознайомимося ще з однією історико-літературною епохою, яка називається класицизмом. (Учні записують тему в зошити).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ситуація у Франції у XVII ст.

(Повідомлення учнів за випереджувальним завданням.)

2. Словникова робота

Класицизм (від лат. Classicus – Зразковий) – художній напрям (течія) у мистецтві та літературі XVII – початку XX ст., для якого характерні висока громадянська тематика, суворе дотримання певних творчих норм і правил.

3. Лекція вчителя (із записами в зошити)

– Найбільш повний розвиток у драматургії й театрі класицизм дістав у Франції, в епоху утвердження абсолютної монархії (цей період припав на правління Людовіка XIV (“Короля-сонце”), що виголосив знакову для свого часу фразу: “Держава – це я!”), коли після смутного час релігійних війн країна здобула довгоочікуваний мир.

Піднесення класицизму XVII ст. пов’‎язане з епохою Просвітництва. Просвітителям була близька стверджувана класицистами позиція людини, що свідомо ставиться до світу і власне до себе, що може підпорядкувати громадському та моральному обов’‎язку свої прагнення та пристрасті. Сутність людини просвітителі шукали не в соціально-історичних умовах її життя, а в абстрактній людській природі, ідеальне утілення якої вони вбачали в античній класиці. З мистецтва греків і римлян вони узяли лише те, що вважали втіленням суворого порядку, логіки та гармонії. Класицисти сприймали цей принцип як перемогу розуму над почуттями, натомість за часів Відродження цінувалося насамперед почуття. Класицисти вважали, що існують певні правила краси. Якщо митець точно буде дотримувати їх, він зможе створити досконалий художній твір. Отже, класицизм – мистецтво найсуворішої дисципліни форми і змісту.

Французький письменник Нікола Буало став теоретиком класицизму. У своєму трактаті “Поетичне мистецтво” він вивів правила класицизму.

Класицизм породив таких великих драматургів, як П. Корнель, Ж. Расін, Ж. Б. Мольєр.

4. Колективна робота (спільне формулювання та записи в таблиці)

Характерні ознаки класицизму

Характерні ознаки

Класицизм

Основний пафос

Культ розуму. У конфлікті пристрасті (серця) і обов’‎язку (розуму) розум перемагає

Взаємини особистості і держави

Людина – передовсім громадянин, інтерес до державних діячів

Зображення героя

Зовнішній бік життя, акцент на вчинках героїв; однозначність характерів.

Герої або позитивні (зразок для наслідування), або негативні (моральний урок читачам). Підкреслення у героїв однієї риси характеру (честь, обов’‎язок, хоробрість, лицемірство, жадібність тощо)

Авторська позиція

Об’‎єктивність оповіді

Провідні жанри

Літературні жанри поділялись на : “високі” (ода, трагедія, епопея, героїчна поема; мова – величава, урочиста), “середні” (наукові твори, елегії, сатири; мова – загальновживана), “низькі” ( комедія, пісні, листи у прозі, епіграми; мова – розмовний стиль).

Роль літератури

Повчати, виховувати

Нормованість

Суворі правила. Дотримання в драматургії правил трьох єдностей: дія (чітка композиція), час (один день), місце (в одному місці).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Практична робота

– Коротко сформулюйте відповідь на запитання: “Яким повинен бути художній твір згідно з правилами класицизму?”.

Інтерактивна вправа “Продовж речення”

Сьогодні на уроці я дізнався (здивувався, відчув, уявив)…

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Знайти у словниках і виписати в зошити значення таких понять: трагедія, трагікомедія, драма.

2. Знайти відомості про біографію та новаторство у творчості Мольєра.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Історичні умови, філософське та естетичні підгрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму – БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ