Ісмаїл Гаспринський. Арслан киз (Дівчина-левиця). Життєвий і творчий шлях визначного кримськотатарського педагога, громадського діяча, редактора, публіциста, письменника (оглядово). Видавнича діяльність. Газета Терджиман. Педагогічна діяльність. Просвітянський рух народів ісламського Сходу – джадидизм – ТВОРЧІСТЬ Б. ЛЕПКОГО ТА І. ГАСПРИНСЬКОГО

Мета: розказати про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника, особливості їхнього взаємозв’язку; розвивати навички роботи з різними джерелами інформації, аналізувати їх, робити висновки, узагальнювати опрацьований матеріал; збагачувати словниковий запас учнів, їх ерудицію, розвивати творчі здібності; виховувати такі риси як вміння визначити мету, наполегливість у її досягненні, толерантність, вміння співпрацювати з товаришами по команді, вести діалог, дискусію.

Теорія літератури: біографія письменника (повторення).

Обладнання: портрет І. Гаспринського, відео, презентації про життя і творчість І. Гаспринського.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя. Усім відома фраза з роману М. Булгакова про рукописи, які не горять. Історія неодноразово доводила людству правоту цих слів. Узяти хоча б творчість кримськотатарського письменника І. Гаспринського, яке повертається до нас після років забуття. Сьогоднішній урок присвячений знайомству з особою письменника.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з учнями

Ø З якою метою ми вивчаємо біографії письменників?

Ø Які факти повинні цікавити в першу чергу?

Ø Які чинники впливають на формування письменника?

Ø Назвіть риси особистості митця, які дозволяють йому стати духовним очільником нації?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Складання психологічного портрету митця

Інтелектуал, людина з творчим, аналітичним, державним мисленням, палкий патріот, вчений, реформатор, педагог, видавець, письменник.

2. Перегляд презентацій

“Біографія Ісмаїла Гаспринського” (2-3 роботи, учителю бажано переглянути їх до перегляду, щоб уникнути повторів)

3. Складання узагальнюючої таблиці “Багатогранна спадщина Ісмаїла Гаспринського”

Рід діяльності

Період життя

Назви праць з педагогіки, публіцистики, художні твори тощо

Значення для історії кримськотатарського народу

Педагог

Громадський діяч

Редактор

Письменник

Видавець

Публіцист (Зразок виконання роботи)

1881 рік

Нарис “Російське мусульманство. Думки, замітки і спостереження мусульманина”

Став своєрідним інтелектуальним маніфестом, згідно з яким Гаспринський розпочав активну просвітницьку діяльність кримськотатарського народу

4. Заслуховування повідомлення на тему “Просвітянський рух народів ісламського Сходу – джадидизм”

Довідка

Джадидизм (від араб. Джадід – “новий”, “Усуль джедід” – “новий метод” навчання) – рух на зближення ісламської культури з європейською культурою за оновлення життя мусульман, у широкому розумінні “обновленство”, просвітницький рух народів ісламського Сходу за реформу освіти, заснований в Криму Ісмаїлом-беєм Гаспринським для утворення світських шкіл. У СРСР послідовників джадидизму піддавали репресіям. ця реформа суттєво змінила суть та структуру початкової освіти в багатьох мусульманських країнах, характер її став більш світським.

Реформа ввела нову систему навчання в традиційних мусульманських навчальних закладах (мектебе і медресе). Гаспринський запропонував вивчати рідну грамоту не літероскладальним методом, а звуковим, у якому одній літері відповідав окремий звук. Де дозволяло пройти тодішній курс навчання за два-три роки замість семи. За рахунок цього з’являвся час для засвоєння інших важливих навчальних предметів, зокрема для поглибленого вивчення основ мусульманського права, шаріату.

Широкому поширенню новаторських ідей та планів щодо джадидистських заходів, у мусульманській уммі (“спільноті”) сприяла благодійність. Саме за рахунок коштів жертводавців створювались джадидистські навчальні заклади, фінансувалися заходи, які популяризували джадидизм. Для поширення своїх ідей новометодники видавали численні підручники та посібники, рівень яких відповідав стандартам світової педагогіки. Були спроби видання й періодики.

Ді “нові методи навчання” знайшли своє використання не тільки у Криму, а й у Татарстані, Казахстані, Башкортостані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, Азербайджані, Туреччині, Північній Персії та у Китайському Туркестані. Ця реформа сприяла тому, що якість навчання у таких мектебе наближалася до найкращих зразків ісламських початкових навчальних закладів, отримала права жіноча освіта.

Діяльність джадидистів сприяла формуванню новітньої тюркомовної літератури народів Російської імперії на межі ХІХ-ХХ ст. Поширення перекладів світової класики та художніх творів російської літератури давало змогу тюркомовним письменникам знайомитися з досягненнями світової літератури. Для формування національної свідомості й створення умов для самоосвіти, стали розвиватися народні читальні та публічні бібліотеки з широким доступом читачів.

Джадидисти розуміли значення науково-технічного прогресу європейської цивілізації, який на їх думку, був заснований на використанні нових знань та набутого інтелектуального потенціалу. Проте вони вважали, що для мусульман через особливості їх культури, релігії та етики, засвоєння цього досвіду може бути лише частково прийнятним. Обновленці запропонували мусульманам, вивчаючи науково-технічний досвід Заходу, зберігати етичні, конфесіональні та культурні особливості Сходу. (Вікіпедія)

5. Творча робота “Інтерв’ю з письменником”

На основі вивченого вдома, інформації, яка прозвучала в класі, провести інтерв’ю з Ісмаїлом Гаспринським від імені сучасних школярів. Обираються учні, які виконують роль письменника. Інші учні ставлять питання, на які учні-письменники дають відповіді. Вчитель і решта учнів оцінюють відповіді з точки зору достовірності. Незгода з відповіддю повинна бути обгрунтованою.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Перевірка знань, отриманих вдома і на уроці, за допомогою тестів, які школярі складали самостійно.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення:

□ Життя І. Гаспринського може бути прикладом для сучасної молоді тому, що…

□ Особисто мене вразило те…

□ Я хочу дізнатися більше про…

VІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати історичне оповідання Ісмаїла Гаспринського “Арслан киз” (“Дівчина-левиця”).

2. Підготувати повідомлення про тему фемінізму в татарській і кримськотатарській літературі другої половини ХІХ століття.

3. Підготувати повідомлення про Уйгурсько-Дунганське повстання 1864-1877 років.

4. Скласти тлумачний словник незрозумілих слів з оповідання “Арслан киз”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ісмаїл Гаспринський. Арслан киз (Дівчина-левиця). Життєвий і творчий шлях визначного кримськотатарського педагога, громадського діяча, редактора, публіциста, письменника (оглядово). Видавнича діяльність. Газета Терджиман. Педагогічна діяльність. Просвітянський рух народів ісламського Сходу – джадидизм – ТВОРЧІСТЬ Б. ЛЕПКОГО ТА І. ГАСПРИНСЬКОГО