Інтелектуальний розвиток

Поняття інтелектуального розвитку полягає у формуванні здатності до оволодіння та практичного застосування різних типів мислення – образного, теоретичного, діалектичного та ін. Під органічною частиною розуміють вміння самостійно аналізувати події та явища і робити висновки та узагальнення разом з включенням мовної функції.

Розвиток інтелектуальних здібностей

На цей аспект впливають генетичні та вроджені фактори, а також навколишнє середовище. Саме складні численні взаємодії між ними та визначають рівень інтелектуального розвитку. Генетичні фактори виступають тим потенціалом, який дитина отримує від своїх батьків і за допомогою якого розвиваються біологічні структури і насамперед нервова система. Вплив середовища являє собою стимули, одержувані людиною з моменту зачаття і до смерті. Мова йде про їжу, культурну інформацію, соціальний досвід і т. д.

Розділити генетичні впливу і вплив середовища не можна, оскільки гени проявляють себе в контексті впливу середовища, а остання завжди діє через біологічні структури. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів залежить від багатьох факторів, до них належать:

    Соціальний статус сім’ї, тобто яке місце осередок займає в суспільстві, які етнічні та поведінкові особливості їй характерні; Харчування дитини, його достатність і недостатність, особливо в дитячому віці; Психічна стимуляція. Діти, які живуть у сім’ях і відчувають любов і турботу батьків, помітно випереджають в розумовому розвитку однолітків з дитячих будинків; Чисельність сім’ї. Чим більше дітей в родині, тим нижче середній коефіцієнт інтелекту.

Підвищити рівень інтелекту можна шляхом навчання, причому він знижується у дітей, кинули навчання, і підвищується у тих, хто переходить з менш престижної школи у більш просунуту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інтелектуальний розвиток