Інструменти управління кредитним ризиком

У сфері кредитно-фінансових операцій (це стосується не тільки фінансових інститутів, а й компаній, який реалізують товари і послуги, надаючи їх в кредит, дозволяючи відстрочку платежу і т. Д.) Одним з найважливіших джерел ризику є ризик неплатоспроможності позичальників. В якості основних методів захисту від кредитних ризиків використовуються фінансово-товарне та юридичне забезпечення кредитів, яке може бути представлене в такій формі:

1) виставлення платіжної гарантії засновника позичальника (вищестоящої організації, материнської компанії);

2) гарантії уряду, першокласних банків і фірм-співучасників інвестиційного проекту. Банківська гарантія – це письмове зобов’язання банку погасити кредит позичальника в разі настання його неплатоспроможності. За видачу гарантії банку-гаранту, як правило, сплачується винагорода;

3) надання в заставу товарно-матеріальних цінностей та інших активів позичальника. Активи зазвичай оцінюються не за номінальною вартістю, а з урахуванням їх ліквідності – чим нижче її рівень, тим нижче облікова вартість;

4) збільшення у вартості контракту частки авансових платежів;

5) додаткові (резервні) кредитні лінії типу “стенд-бай” (від англійського слова stand-by – резервний). Вони припускають поетапну видача кредиту, коли позичальник отримує кожну наступну частину кредитних ресурсів тільки після того, коли будуть виконані умови по використанню попередньої частини;

6) юридична експертиза техніко-економічного обгрунтування інвестиційного проекту, договору та інших установчих документів, незалежна оцінка проекту, під який виділяється кредит, висновок про становище на ринках збуту, податкова експертиза проекту та ін.;

7) фіксація граничної дати погашення кредиту;

8) право кредитора на дострокове примусове погашення кредиту, його переуступка іншим кредиторам;

9) надання позичальником банку права блокувати на спеціальному рахунку грошові надходження з метою погашення кредиту у випадку невиконання позичальником своїх зобов’язань;

10) гарантія засновника підтримувати на своєму рахунку залишок коштів, рівний чергового платежу в погашення кредитів, незалежно від наявності коштів на рахунку клієнта;

11) обов’язкове страхування кредиту позичальником з передачею страхового поліса банку-кредитору або банку-гаранту;

12) захисні застереження щодо валюти платежу по кредиту на випадок різкої зміни курсів валют, прискорення інфляції та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інструменти управління кредитним ризиком