Інструментарій показників оцінки складності системи управління

Основний класифікаційної характеристикою будь-якої системи є показник її складності. За цією ознакою всі системи діляться на три групи:

    Прості, Складні, Особливо складні.

Підприємства як об’єкт управління є особливо складною, ймовірнісної системою. Система управління підприємством ділена (множинна): вона поділяється на підсистеми і елементи, що знаходяться між собою в певних відносинах.

Можуть бути різні варіанти поділу систем управління на підсистеми в залежності від завдань аналізу і синтезу систем керування.

Властивість подільності системи використовується при моделюванні підсистеми і елементів з метою оптимізації функціонування як окремих частин, так і системи в цілому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інструментарій показників оцінки складності системи управління