Інструментарій методів суб’єктивного вимірювання

При формуванні ситуацій, цілей, обмежень і варіантів рішень особи, які приймають рішення, і експерти виробляють об’єктивні і суб’єктивні вимірювання характеристик достовірності, важливості і переваги.

Для здійснення суб’єктивних вимірів застосовують різні методи. До числа найбільш вживаних для таких вимірів відносяться: ранжування, парне порівняння, безпосередня оцінка і послідовне порівняння.

При описі кожного з перерахованих методів передбачається, що є кінцеве число вимірюваних об’єктів і сформульований один або кілька ознак порівняння, за якими здійснюється порівняння властивостей об’єктів.

Отже, методи порівняння відрізняються один від одного процедурою порівняння. Ця процедура включає: побудова відносин між об’єктами емпіричної системи; вибір відбиває функції; визначення типу шкали вимірювань.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Інструментарій методів суб’єктивного вимірювання