Інноваційний капітал

Інноваційний капітал – це сума всіх факторів, яка дозволяє тій чи іншій компанії виробляти товари або надавати послуги відповідно до найсучаснішими науковими технологіями. Під інноваційним капіталом економісти зазвичай розуміють не гроші, а все те, що може їх дати: висококваліфікованих фахівців, дороге і найсучасніше обладнання, інноваційні технології і так далі.

Значення інноваційного капіталу

Поняття інноваційного капіталу в економіці стало використовуватися з настанням інформаційного століття, який ознаменувався величезним стрибком в розвитку науки і техніки. Сьогодні кожне виробництво можна умовно розділити на дві групи: сучасне (інноваційне) і несучасну. Сучасні виробництва поєднують в собі останні світові відкриття та створюють продукцію найвищої якості, в той час як несучасні дотримуються напрямки на масовий випуск товарів середньої якості.

Як наслідок, використання інноваційного капіталу компанією дозволяє їй значною мірою обігнати всіх своїх конкурентів і вийти на лідируючі позиції на ринку. Це перше і основне значення розглянутого терміна. Варто відразу зазначити, що створення компанії інноваційного типу вимагає величезних грошових сум: оплачується використання запатентованих технологій, перекваліфікація робітників, кардинальна переробка системи виробництва.

Друге значення – оскільки інноваційний капітал дозволяє створювати високоякісну продукцію, її продажу в межах однієї держави підвищують якість життя населення, знижують рівень смертності. Ця функція дуже важлива для будь-якої країни, оскільки сприятливий клімат – запорука отримання інвестицій і подальшого успішного розвитку держави.

Третє значення інноваційного капіталу – формування нового, високоприбуткового каналу для вкладення грошей. Щоб створити інноваційний капітал, необхідно вкладати гроші в наукові розробки, ці грошові вкладення виводять науковий і технічний прогрес на вищий щабель розвитку, що позитивно позначається на самих різних сферах людського життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інноваційний капітал