Інфляція – реферат

Як одне з основних явищ економіки інфляція існує кілька десятиліть. Вперше про неї стали говорити в північній частині Америки, коли в другій половині дев’ятнадцятого століття там вирувала Громадянська війна. В економічній літературі термін “інфляція” став широко використовуватися в двадцятому столітті відразу після завершення першої світової війни, коли Німеччина та інші держави перебували в занепаді. Під інфляцією мався на увазі і мається на увазі дисбаланс різних пропорцій (наприклад, пропозиції і попиту), що виявляється у збільшенні цін. Однак це зовсім не означає, що в процесі інфляції підвищуються всі ціни. Вартість одних товарів в період інфляції може підвищуватися, а ціна інших залишатися незмінною. Або ціни на одну продукцію можуть підвищуватися швидше, ніж на іншу.

Самим лаконічним визначенням суті інфляції є загальне підвищення рівня цін. А найбільш загальним – перенасичення каналів обігу готівкових грошей понад потреб населення в товарообігу, що призводить до знецінення національної валюти і відповідно збільшення цін на товари. Однак трактування інфляції як знецінення паперових грошей не можна назвати повною. Інфляція є соціально-економічним явищем, виникнення якого породжується диспропорціями відтворення в різних областях ринкового господарства. Також інфляція є однією з найбільш значущих економічних проблем практично у всіх державах світу.

Існують різні причини інфляційного підвищення цін. Однією з них є незбалансованість прибутку і витрат держави, тобто дефіцит державного бюджету. Нерідко даний дефіцит покривається за допомогою “друкарського верстата”, а це і призводить до інфляції. Іншою причиною даного економічного явища іноді є мілітаризація економіки, тобто надмірним асигнуванням в розвиток озброєння національної армії.

У двадцятому столітті інфляція зазвичай виникала лише в надзвичайних обставинах. Під час воєн уряд нерідко випускало значну кількість готівки з метою покриття військових витрат. Але в останні шістнадцять-дев’ятнадцять років інфляція перетворилася в хронічне захворювання, яким заразилася економіка багатьох держав, як розвиваються, так і розвинених.

Фахівці в залежності від темпів розвитку інфляції ділять її на повзучу і галопуючу. Самою згубної для економіки будь-якої держави є гіперінфляція, тобто астрономічний зростання грошової маси і гігантський темп зростання цін на товари. У подібних випадках роль готівки значно зменшується, тому населення і цілі підприємства в умовах гіперінфляції нерідко переходять на інші форми розрахунку – наприклад, бартер. Гіперінфляція справляє надзвичайно сильний вплив навіть на самі заможні верстви суспільства. Найпоширенішим прикладом гіперінфляції є прояв її в Нікарагуа в період громадянської війни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інфляція – реферат