ІНФАНТА (1922) – МИКОЛА ВОРОНИЙ (1871-1938) – ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Різьблю свій сон… От ніби вчора ми

Зійшлись, – і стріча та жива.

На землю тканками прозорими

Лягли осінні дерева.

Акордами проміннострунними

День хвилював і тихо гас.

Над килимами вогнелунними

Венера кинула алмаз.

У завивалі мрійнотканому

Дрімала синя далечінь, –

І от на обрії туманному

Замиготіла ваша тінь.

Дзвінкою чорною сильветою

Вона упала на емаль,

А поза нею вуалетою

Стелився попелястий жаль.

Ви йшли, як сон, як міф укоханий,

Що виринає з тьми століть.

Вітали вас – мій дух сполоханий,

Рум’яне сяйво і блакить.

Бриніли в серці домінантою

Чуття побожної хвали,

Коли величною інфантою

Ви повз мене перейшли.

Ви усміхнулись яснозоряно

Холодним полиском очей, –

І я схилився упокорено,

Діткнутий лезом двох мечей.

Освячений, в солодкій муці я

Був по той бік добра і зла…

А наді мною Революція

В червоній заграві пливла.

Дивовижний контраст. Так – із позицій сьогоднішнього дня, а сто років тому, в епоху неймовірних бурхливих перетворень, руйнації стереотипів, очікувань кращого, це був природний пасаж, данина моді (власне, такою була естетика доби соціальних перетворень).

6. Прослухайте “Симфонію моря” М. Чюрльоніса, роздивіться його картини й дайте відповіді на запитання.

М. Чюрльоніс. “Симфонія моря”.

A. Чи змінювався ваш настрій протягом прослуховування симфонії? З чим це було пов’язано?

Б. Чи завжди картини були суголосні з музичним супроводом?

B. Які ознаки символізму наявні в “Симфонії моря” і малярських роботах М. Чюрльоніса?

7. Виконайте завдання.

1. Символізм – це течія

А класицизму

Б романтизму

В реалізму

Г модернізму

2. Прочитайте рядки.

Акордами проміннострунними

День хвилював і тихо гас.

Над килимами вогнелунними

Венера кинула алмаз.

В уривку використано

А гіперболу

Б порівняння

В неологізми

Г синоніми

3. Установіть відповідність (“Блакитна Панна”).

Слово-образ

Значення образу

1. камея

2. фреска

3. блават

4. арабеска

А волошка або шовкова тканина блакитного кольору

Б вид орнаменту з геометричних фігур, стилізованого листя, квітів

В виріб із каменю або черепашки, що має художнє рельєфне різьблення

Г найяскравіша зірка в сузір’ї Великий Віз

Д картина, написана водяними фарбами по свіжій вогкій штукатурці

4. Які ви знаєте грані діяльності М. Вороного? У чому виявився драматизм життєвого шляху цього митця?

5. Як ви розумієте поняття “форма” і “зміст” художнього твору? Що є важливішим для символістів – форма чи зміст?

6. Чому слова Весна й Блакитна Панна написано з великої літери в однойменній поезії М. Вороного?

7. Назвіть провідні мотиви творчості М. Вороного.

8. Визначте звукові засоби в поезії “Інфанта”. З’ясуйте, яку художню роль вони відіграють.

9. Які рядки ніби випадають із загальної тональності вірша “Інфанта”? Як це пов’язано з епохою соціальних перетворень?

10. Яку роль відіграв М. Вороний у розвитку української літератури в першій половині XX ст.?

11. Випишіть із поезії “Блакитна Панна” епітети, порівняння й персоніфікації.

12. Розгляньте репродукції картин художника-символіста М. Чюрльоніса. Чи спів звучні вони з поезіями М. Вороного? Свою позицію аргументуйте.

8. Виконайте домашнє завдання.

1. Вивчіть напам’ять вірш М. Вороного “Блакитна Панна”.

2. Письмово розтлумачте визначення символізму, дане П. Верленом: “Ніяких кольорів: нічого, крім нюансів” (за бажанням).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

ІНФАНТА (1922) – МИКОЛА ВОРОНИЙ (1871-1938) – ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ