ІНДІЙСЬКА НАРОДНА КАЗКА ФАРБОВАНИЙ ШАКАЛ. ВИКРИТТЯ В ОБРАЗАХ ТВАРИН НЕГАТИВНИХ ЛЮДСЬКИХ ЯКОСТЕЙ. ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ КАЗКИ

Мета: завершити цілісний аналіз індійської народної казки “Фарбований шакал”, з’ясувати її філософський сенс, розкрити причини популярності казкового сюжету про фарбованого лиса (шакала) у різних народів світу; здійснити аналіз образу шакала як втілення облуди, брехні, відступництва від свого роду; поглибити розуміння сутності й призначення казкової алегорії

Обладнання: тексти індійської народної казки “Фарбований шакал”, поеми І. Я. Франка ”Лис Микита” та поеми Й. В. Гете “Рейнеке Лис”, фрагменти мультиплікаційного фільму ‘Лис Микита”, створеного за однойменною поемою І. Я. Франка.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Оголошення теми й завдань уроку, запис теми до робочих зошитів

Розповідь учителя.

Підручник с. 37

Літературний диктант (учні записують у зошити тільки відповіді)

– Який народ створив казку “Фарбований шакал”? (Індійський народ.)

– До якого різновиду народних казок належить казка “Фарбований шакал”? (До казок про тварин.)

– Як звали шакала? (Чандарава.)

– Де він жив? (У лісі.)

– Чому він вскочив у чан з фарбою? (Рятувався від переслідування собак.)

– Якого кольору став шакал після фарбування? (Синього кольору.)

– За кого він себе видав переляканим звірам? (За божого посланця.)

– На яку посаду шакал призначив лева? (Головного радника.)

– Чим мав займатися вовк? (Вартовий біля входу.)

– Ким стала пантера в уряді Фарбованого шакала? (Хранителька скриньки.)

– Що мав робити тигр? (Він був у шакала постільничим.)

– Яким чином фарбований шакал себе видав? (Він завив по-шакалячому.)

– Яким був кінець шакала? (Його роздерли на шмаття ошукані ним звірі.)

– До якої відомої збірки індійських народних казок увійшла казка “Фарбований шакал”? (До збірки “Панчатантра”.)

Поглиблений аналіз казки ” Фарбований шакал

– Розкажіть, яке місце у збірці індійських народних казок “Панчатантра” займає історія про фарбованого шакала.

– Спробуйте скласти критичну характеристику головного героя казки “Фарбований шакал”. Які саме риси його вдачі ви вважаєте найбільше гідними осуду? Чому? Яке значення у створенні образу фарбованого шакала відіграє алегорія?

– Схарактеризуйте інших персонажів казки. Чи є серед них позитивні образи? Аргументуйте свої відповіді.

– Поміркуйте, які фрагменти казки “Фарбований шакал” співвідносяться зі світом тварин, а які – зі світом людей. Чому ви так вважаєте?

– Доведіть, що казка “Фарбований шакал” має саме національні риси індійців. Підтвердіть цитатами з тексту.

– Якби ви були художниками, у які саме костюми ви одягли б героїв цієї казки?

– Як ви вважаєте, казка “Фарбований шакал” має суто національний чи загальнолюдський характер? Аргументуйте свої відповіді.

Основна мета казки – навчити слухачів розуму, довіряти не зовнішньому вигляду чогось, а його сутності, проникати в глибину явищ і довколишнього світу, а також бути собою, учитись розрізняти тих, хто своїми хитрощами вводить в оману інших. В образах тварин утілено риси людей, що нерідко трапляються і в нашому житті.

– Що вам відомо про поняття “мандрівний сюжет”? (Відповідь аргументується з використанням матеріалу підручника про “мандрівний сюжет” та визначенням даного поняття за літературознавчим словником.) Яким чином “мандрівні сюжети” розповсюдилися по світу? (Існує декілька наукових гіпотез, за якими “мандрівні сюжети “виникли шляхом запозичення. Проте найбільш достовірною є версія, що головною причиною виникнення та розповсюдження мандрівних сюжетів є те, що різні народи світу мали на первинних етапах розвитку суспільства схожі уявлення про добро і зло, любов і ненависть, щастя і горе, розум і дурість, про стосунки між людьми і таке інше. Порівняйте: подібним чином у фольклорі різних народів світу за допомогою прислів’їв та приказок висловлювалася по – різному одна й та ж сама думка. Примітка: гіпотеза – наукове припущення, достовірність якого на даний момент ще не доведена.)

– Перегляньте фрагмент з мультиплікаційного фільму “Лис Микита”, створеного за одноіменною поемою І. Я. Франка. Доведіть, спираючись на текст поеми та його мультиплікаційну версію, що твір великого українського поета має більш гостре соціальне спрямування порівняно з індійською народною казкою “Фарбований шакал”. (Радимо обрати фрагменти розподілу Лисом посад між звірами та сцену його викриття.)

IІ. Підсумок уроку Фронтальна бесіда

– Доведіть, що індійська народна казка “Фарбований шакал” належить до казок про тварин.

– За допомогою яких художніх прийомів у казках про тварин встановлюється співвідношення між світом тварин і світом людей? Наведіть приклади з вивченої казки.

– Доведіть, що в казках про тварин народ утілив перш за все своє уявлення про стосунки між людьми.

– Доведіть, що індійська народна казка “Фарбований шакал “була створена вже у період виникнення соціальної нерівності в давніх індійців.

– Поясніть, чому у фольклорі різних народів світу з’явилися схожі за сюжетом історії про фарбованого лиса (шакала).

ІІІ. Домашнє завдання

Прочитати японську народну казку “Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик” (або японську народну казку “Момо-таро, або Хлопчик-Персик” згідно з вибором учителя).

Усно скласти враження про прочитану казку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

ІНДІЙСЬКА НАРОДНА КАЗКА ФАРБОВАНИЙ ШАКАЛ. ВИКРИТТЯ В ОБРАЗАХ ТВАРИН НЕГАТИВНИХ ЛЮДСЬКИХ ЯКОСТЕЙ. ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ КАЗКИ