Індексація

В умови зниження купівельної спроможності грошей, зростання споживчих цін на товари та послуги одним з найпоширеніших інструментів державного регулювання, спрямованого на відшкодування доходів населення або їх частини, є індексація. Цей процес є наслідком інфляційного процесу.

Індексуватися можуть будь-які доходи – зарплати і пенсії, допомоги і відсотки за вкладами та ін. Цей процес спрямований на приведення у відповідність номінальних доходів, тобто заявлених (наприклад, в трудових договорах) з реальними, значить тією кількістю товарів і послуг, які в дійсності можна буде придбати на номінальну суму доходу.

Як діє механізм індексації

При проведенні індексації змінні величини, якими є доходи населення будь-якого виду – ціни, відсотки по акціях і вкладах і т. п. – перестають розраховуватися в грошовому вираженні. Вибирається певний показник, щодо якого пропорційно починає коригуватися сума контракту.

Як цього показника можуть виступати різні величини:

Офіційний індекс споживчих цін. Він може застосовуватися як в цілому по країні, так і в окремо взятому регіоні.

Розмір інфляції

Постійний і чітко періодичний моніторинг за зміною цих показників знаходиться у веденні держави, розрахунок проводиться наростаючим підсумком на підставі статистичних даних. Інформація про щомісячне коливанні індексів публікується на офіційному сайті Держкомстату.

Світова практика розрізняє дві форми проведення інфляції – автоматичне і напівавтоматичне. В результаті дії механізму першого типу (який, до речі сказати, в даний час практично не застосовується) індексація слід відразу за підвищенням цін на товари і послуги, пропорційно їх зростанню. Напівавтоматична або, як її ще називають, договірна модель передбачає, що твору перерахунку передують переговори, в яких бере участь державна влада, представники роботодавця і профспілок, вчені-експерти. Результати спільного рішення в тій чи іншій мірі відбиваються в колективних договорах.

За рахунок чого проводиться індексація

Ресурси для проведення індексації залежать від цільового призначення виплати і категорії її одержувачів. Ресурсом для проведення перерахунку оплати праці працівників державної сфери (освіти, охорони здоров’я, культури, науки та ін.) Служать кошти відповідних бюджетів. Якщо мова йде про компанії недержавної і вільної у визначенні цін на свої товари і послуги – індексація проводиться за рахунок власних коштів організації. Кошти Пенсійного Фонду виступають джерелом для збільшення пенсій, Фонду соціального страхування – посібників. Державний фонд зайнятості відповідно індексує виплати безробітним громадянам. Перерахунок рівня доходу за державними цінними паперами і облігаціями проводиться за рахунок асигнувань федерального бюджету. А заощадження громадян в банках (наприклад, Ощадбанк України) – за рахунок доходів банку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Індексація