Імпортна квота

Імпортна квота представляє собою кількісний нетарифний метод обмеження в натуральному або вартісному вигляді ввезення певних товарів на територію конкретної держави.

Види імпортних квот

Кількість обмеження на ввезення іноземних товарів поділяються на такі види:

    Глобальні квоти – передбачають встановлення загального обсягу (в вартісних або натуральних величинах) ввезення на територію цієї держави конкретного виду продукції на певний період часу (рік, квартал, півріччя); Індивідуальні квоти – обмежують розмір поставки конкретного товару з однієї держави на територію іншої.

Індивідуальні кількісні обмеження в свою чергу діляться на:

    Пропорційні квоти – встановлюються головним чином на основі глобальних кількісних обмежень, які розподіляються між державами-постачальниками в залежності від частки кожного з них в імпортних операціях за минулий період часу; Двосторонні квоти – вводяться на основі спеціальної договірної угоди, згідно з яким перевага в імпорті надається тій державі, яка приймає на себе зустрічні обов’язки ввозити на свою територію товари даної країни; Виборчі квоти – застосовуються до певної країни або групи країн; Сезонні квоти – обмеження кількості імпорту продукції із сільськогосподарської галузі на певну пору року; Тарифні квоти – це кількісні обмеження, в межах вартості і розміру яких імпортована продукція обкладається звичайним митом.
Розрахунок імпортної квоти

Дана квота є важливим економічним показником країни, який характеризує значимість ввезення товарів для національного господарства. Вона розраховується як відношення обсягу імпорту у вартісному або натуральному вираженні за конкретний період часу до обсягу внутрішнього споживання в державі, рівному сумі виробництва товарів вітчизняних підприємств і імпорту відповідної продукції.

Цілі введення імпортних квот

Фахівці відзначають, квоти на ввезення іноземних товарів на територію певної держави застосовуються в наступних цілях:

    Для протекціонізму виробників вітчизняних товарів від конкурентної закордонної продукції; Щоб збалансувати торговий баланс країни; Для регулювання пропозиції і попиту певної продукції на внутрішньому ринку; Як відповідь на торгову Дискримінаційну політику окремих держав.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Імпортна квота