ІДЕЯ САМОПОЖЕРТВИ. ОБРАЗ КЛИМКА

Мета:

– навчальна: продовжувати роботу над ідейним змістом повісті Гр. Тютюнника “Климко”, зосередити увагу на відображенні головного образу, навчати характеризувати головного героя;

– розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння доводити свою думку, грамотно висловлювати свої думки, почуття, спостереження, формувати світогляд;

– виховна: виховувати загальнолюдські цінності: чуйність, доброту, турботу про іншого, любов до рідної країни.

Обладнання: підручник, портрет Григора Тютюнника, фото Другої світової війни, словник української мови.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Робота з таблицею

Завдання: заповнити таблицю, дібравши цитати до рис характеру (або, навпаки, залежно від рівня підготовки класу).

Риси

Цитати

Добрий, турботливий, чуйний, акуратний, працьовитий, умілий

“Це була найбільша радість Климкова – покласти перед дядьком чепурно списані зошити, а самому заходитися поратися: винести миску з дьогтяною водою, витерти підлогу, де набризкано, і тихо, покрадьки, щоб дядько не обернувся, насипати йому юшки, якої сам і наварив,- гарячої та запашної”

Самостійний, гордий

“Доглядати за собою – зварити їсти, прибрати в хаті, випрати одежину – він умів і сам. Давно вже вмів…”

Витривалий,

Терплячий

“…Земля була холодна, від неї потерпли підошви і зробилися як дерев’яні. Коли вони мерзли так, що аж пекли, і не було вже терпцю йти далі, Климко сідав просто серед дороги й одтирав їх руками.” “Останню половину сухаря він із’їв учора зранку і відтоді не мав ані рісочки в роті”

Товариський

“…Він рідко коли залишався наодинці у закіптюжених стінах, бо в нього частенько,- бувало, що й до ночі,- засиджувалося шкільне хлоп’яче товариство. “

Відповідальний

“Що, що в нас картоплі є трохи та сала? Цього хоч би на два місяці хватило. А скоро зима. Зараз, поки тепло, треба йти. Харчів наміняємо по дорозі назад, молока, може.”

Милосердний

“Климко видлубав з кишені одну тридцятку і поклав бабусі в пелену, а сам швидко пішов геть”

Кмітливий, сміливий

“Климко випустив плащ-палатку, вчепився дівчині в другу руку і закричав: “Це моя сестра! Сестра моя, пустіть її! Чуєте? Вона мені за матір!”

Совісний, відповідальний, стійкий

” – Треба ж роботу якусь зробити тітці, а то тільки набалакав: і те зроблю, і те.” “В дощ він не зупинявся, щоб десь його переждати, а йшов і йшов, напнувшись надірваною плащ-палаткою, доки несли ноги”

Бесіда з учнями

– Чи вважаєте ви, що Григір Тютюнник просто описав своє життя? Доведіть своє судження на основі порівняння біографії письменника та сюжету твору.

– Усі знають, усі погоджуються з тим, що доброта й чуйність – це гарно, це краще, ніж робити зло. Тоді чому в нашому житті ще так багато зла? Поділіться своїми роздумами про це.

– У яких випадках, на вашу думку, доцільна й потрібна самопожертва? І чи потрібна вона взагалі?

– Що в Климкові вам подобається найбільше?

– Який учинок Климка, на ваш погляд, був найблагороднішим?

– Учинок якого персонажа ви вважаєте найпідлішим?

– Що означає ім’я “Клим”? (Ім’я “Клим” – прийшло з Візантії, означає милостивий, лагідний, поблажливий.) Чи надано ці означення дляхарактеристики Климка?

– Чи відповідає характер Климка його зовнішності?

Словесне малювання

Опишіть зовнішність Климка: його зріст, волосся, очі, вираз обличчя, поставу, одяг. Які художні засоби ви використали під час опису?

Робота з таблицею

Риса характеру Климка

Ілюстрація

Зовнішні риси Климка

Ілюстрація

Характеристика головного героя за планом

1. Климко – сирота.

2. Портрет і зовнішність героя (з тексту).

3. Риси характеру:

А Щирий, добрий, працьовитий.

Б Мужній, вольовий.

Г Благородний, чуйний, уважний, турботливий.

Д Винахідливий.

4. Прагнення героя.

А Прагнення навчитися.

Б Відповідальний за доручену справу.

Г Шанобливе ставлення до дружби.

5. Значення образу Климка.

Словникова робота

Доберіть синоніми до слова “самопожертва”. Поясніть, у чому полягає відмінність між кожним із наведених слів.

Самозречення

Самоприсвята

Самопожертва

Покровительство

Доброчинність

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати характеристику головного героя повісті “Климко”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ІДЕЯ САМОПОЖЕРТВИ. ОБРАЗ КЛИМКА